Nowy analizator spalin testo 330LL z kolorowym wyświetlaczem graficznym

Chcąc sprostać ciągle rosnącym wymaganiom rynku, Testo wprowadza do oferty nową serię analizatorów spalin testo 330 LL – teraz z kolorowym wyświetlaczem graficznym oraz nowymi funkcjami pomiarowymi.
Nowy analizator spalin testo 330LL umożliwia graficzną wizualizację pomiarów: komunikaty objaśniające, proste do interpretacji symbole i kolorowe znaczniki umożliwiają natychmiastową interpretację uzyskanych wyników pomiarowych. Głównym elementem nowego sposobu przetwarzania i graficznej prezentacji danych jest tzw. macierz spalin. Po przeprowadzonej analizie spalin, macierz określi czy wartości CO i O2, jak również pozostałe parametry pomiarowe znajdują się w dopuszczalnym zakresie (zielony), czyli czy system grzewczy jest optymalnie ustawiony. Jeżeli zapamiętane dane pomiarowe znajdują się poza zakresem optymalnym, macierz spalin dostarcza istotnych informacji dotyczących koniecznej regulacji systemu grzewczego.
Rozszerzone funkcje pomiarowe takie jak test szczelności instalacji gazowej i pomiary na paliwach stałych umożliwiają przeprowadzenie przejrzystej i wiarygodnej analizy systemu grzewczego.
Dzięki możliwości bezpośredniego podłączenia do analizatora testo 330LL zestawu do pomiaru szczelności, można przeprowadzić właściwe testy na rurach gazowych, bez konieczności używania osobnych urządzeń pomiarowych.
Nowa seria analizatorów spalin testo 330LL została również wyposażona w cele pomiarowe o wydłużonej żywotności. Żywotność cel O2 i CO wynosi teraz nawet 6 lat dzięki czemu koszty późniejszego serwisu i eksploatacji zostały zredukowane do minimum.
Nowe analizatory spalin testo 330LL to niezawodne i wiarygodne narzędzie pracy zarówno przy nagłych awariach systemu grzewczego, jak i w codziennej pracy instalatora i serwisanta kotłów grzewczych. Nowy kolorowy wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości pozwala na graficzną prezentację danych pomiarowych, a jego podświetlenie gwarantuję doskonałą czytelność nawet w warunkach słabego podświetlenia.