Świat bezprzewodowych We/Wy

Sieci bezprzewodowe w porównaniu z sieciami przewodowymi pozwalają oszczędzić czas, materiał i nakład pracy. W artykule wyjaśniono, w jaki sposób użytkownicy upraszczają i wdrażają technologię bezprzewodową, aby jak najlepiej służyła ich potrzebom.

 

Wprawdzie nie da się zobaczyć dużych odcinków sieci przemysłowej, ale to nie znaczy, że ich nie ma. Sieci bezprzewodowe potrzebują wielu takich samych TLC jak ich odpowiedniki łączone na stałe lub za pomocą skrętki dwuprzewodowej, nawet jeśli utrzymanie systemu bezprzewodowego oznacza inne zadania, narzędzia i odmienny sposób komunikacji.

Bez względu na to, czy sieci przemysłowe są widoczne, czy nie, ich zadaniem jest przesyłanie sygnałów i danych o warunkach fizycznych dokładnie, szybko i bezpiecznie do miejsca, w którym mogą zostać poddane analizie i wykorzystane np. w celu podjęcia decyzji, oraz dostarczanie zwrotnie instrukcji i w miarę potrzeb dalszych instrukcji. Ponadtotak samo jak w przypadku dowolnej sieci przemysłowej trzeba być świadomym, czego się potrzebuje i co ma zostać wykonane. Trzeba też wiedzieć, co może obsłużyć posiadana aplikacja lub środowisko, zanim podejmie się decyzję, jakiego typu technikę bezprzewodową zastosować.

 

Podstawy bezprzewodowych systemów We/Wy

Jednym z najbardziej obiecujących rozwiązań jest bezprzewodowe We/Wy, które zasadniczo zbiera nieprzetworzone sygnały analogowe 4?20 mA lub inne z punktów We/Wy i wysyła te dane drogą radiową do centralnej jednostki obliczeniowej, takiej jak PC lub PLC. Metoda ta nie wykorzystuje bezprzewodowych sieci lokalnych (WLAN) ani magistrali polowych, co oznacza, że jest wolniejsza, ale za to łatwiej ją wdrożyć niż sieć systemu WLAN. Ta prostota sprawia, że bezprzewodowe We/Wy łatwiej stosować i nie jest konieczna współpraca z istniejącymi infrastrukturami IT. Ponadto użytkownicy bezprzewodowych We/Wy oszczędzają na materiałach i robociźnie, nie muszą też konfigurować ani programować sieci WLAN czy magistrali polowej.

Jak wynika z najnowszego raportu ?Bezprzewodowe We/Wy: Radio elektryków? Harry’ego Forbesa z ARC Advisory Group w projektach modernizacji i rozbudowy coraz częściej wykorzystywane są bezprzewodowe We/Wy, co pozwala ograniczać nakłady. ARC twierdzi, że większość bezprzewodowych systemów We/Wy służy do zbierania danych, ale uruchomiono również niektóre aplikacje regulacji z pętlą zamkniętą, chociaż skuteczna szerokość pasma ogranicza ich prędkość regulacji. Bezprzewodowe We/Wy mogą przenosić analogowe i dyskretne sygnały czujników w zakresie 1?20 Hz, co wystarcza w przypadku większości aplikacji regulacji. Głównym ograniczeniem jest mniejsza liczba sygnałów, które można przekazać przez każdy bezprzewodowy system We/Wy. W miarę zwiększania się liczby punktów bardziej atrakcyjna staje się sieć WLAN, twierdzi ARC.

? Bezprzewodowe We/Wy to ciągle nowość dla inżynierówutrzymania ruchu zakładów, nawet jeżeli idea jest prosta. Koncepcja ta zmierza do rozrzucenia ludzi, mówimy więc, że bezprzewodowy system We/Wy nie wymaga ?pary skręconej? ? mówi Graham Moss z Elpro Techologies GM. ? Mimo że samo słowo ?bezprzewodowy? nadal nieco przestrasza, większość ludzi zaczyna zdawać sobie sprawę, że mogą stosować metodę bezprzewodową w wielu swoich aplikacjach.

Aby ułatwić implementację potencjalnym użytkownikom, wielu producentów opracowało rozwiązania integrujące bezprzewodowe We/Wy z innymi funkcjami pomiarowymi i sieciowymi. Na przykład Instrumentation System firmy Accutech Wireless łączy zintegrowane, skalibrowane czujniki, zasilane baterią o trwałości 5 lat, polowe nadajniki/odbiorniki temperatury, ciśnienia, akustyczne i wielowejściowe (analogowe i dyskretne); podstawowy nadajnik-odbiornik ze złączami RS-232, RS-485 Modbus oraz opcję wyjścia 4?20 mA, a także oprogramowanie do zarządzania danymi i raportowania wyjątków. Zespoły te zostały dopuszczone do pracy w strefach zagrożonych. Technicy z firmy Consolidated Edison z Nowego Jorku zainstalowali system firmy Accutech w stacjach pomiarowych miejskiego systemu dystrybucji pary w ciągu 45 minut (przedtem potrzebowali dwóch godzin).

 Ponadto Honeywell Process Solutions wprowadziło na rynek swoje przetworniki bezprzewodowe XYR5000, które monitorują ciśnienie, temperaturę i ultradźwięki. Zawierają również interfejs wejść analogowych do urządzeń 4?20 mA i bezprzewodowo przekazują wyniki pomiarów do stacji bazowej podłączonej do systemu regulacji lub urządzenia gromadzenia danych, takiego jak rejestrator lub PC. Każdy odbiornik bazowy przyjmuje sygnały od maksymalnie 50 przetworników. XYR5000 umożliwia monitorowanie procesu i stanu zasobów, eliminując koszty połączeń przewodowych, oraz prowadzenie pomiarów za pomocą urządzeń wirujących.

Rys. Według ARC Advisory Group bezprzewodowe systemy We/Wy różnią się od bezprzewodowych sieci lokalnych (WLAN), ponieważ opierają się na nielicencjonowanej komunikacji na częstotliwościach radiowych, podczas gdy sieci WLAN wykorzystują unormowaną komunikację w standardzie IEEE 802.11 i elementy sieci Ethernet do digitalizacji i modulowania sygnałów wejściowych.

 

Partnerska współpraca Phoenix i Omnex

W ostatnich kilku latach firmy Phoenix Contact i Omnex Control Systems specjalizują się w dziedzinie bezprzewodowych We/Wy dla użytkowników obiektów regulowanych, którzy zazwyczaj są bardziej zainteresowani zabezpieczeniem sygnału niż budowaniem sieci. Phoenix początkowo badał widmo rozproszone częstotliwości (FHSS) bezprzewodowego (opartego na We/Wy) gromadzenia i transmisji danych pochodzących z przewodowych przetworników sygnału 4?20 mA.

? Aplikacje procesowe zawsze mierzą i przekazują temperaturę, ciśnienie, poziom i przepływ, zazwyczaj za pośrednictwem analogowych sygnałów 4?20 mA wskazujących stan lub za pomocą cyfrowych sygnałów alarmowych ? mówi Davis Mathews, menedżer marketingu działu oprzyrządowania i systemów bezprzewodowych firmy Phoenix. ? Wspólnie z firmą Omnex rozpoczęliśmy prace nad urządzeniem, które bezprzewodowo akceptowałoby jeden sygnał 4?20 mA lub dwa wejścia cyfrowe, ale nie wymagałoby żadnego ustawiania czy programowania. Przyjęliśmy uproszczone podejście, chociaż nie mieliśmy się czego obawiać, ponieważ raczej wykonujemy tylko jedno urządzenie bezprzewodowe, a nie całą sieć opartą na magistrali polowej. To umożliwia użytkownikom wypróbowanie jednego lub dwóch bezprzewodowych przyrządów We/Wyi dodawanie dalszych, gdy będą do
tego gotowi.

Korzystając z bezprzewodowych We/Wy i urządzeń radiowych dla danych Omnex Trusted, Phoenix opracował swoją technologię ?Pomiar, sterowanie, regulacja ? radio analogowo-cyfrowe? (Measurement Control Regulation-Radio Analog Digital, MCR-RAD), która przesyła małe pakiety, zazwyczaj 16?18-bitowe z szybkością 96 kbps i przy względnie wysokiej mocy (maksymalnie do 1 wata) dopuszczalnej przez przepisy federalne. Umożliwia to sygnałom MCR-RAD lepsze penetrowanie obiektów i transmisję na duże odległości. Pierwszym produktem partnerów był RAD-UD (jednokierunkowy), który akceptował jeden sygnał. Później w odpowiedzi na żądania użytkowników został wyprodukowany RAD-BD (dwukierunkowy, który akceptuje wiele sygnałów We/Wy, do 33 analogowych lub 66 cyfrowych bądź zestaw tych dwóch typów).

W celu wyeliminowania kabli pomiędzy węzłami szeregowymi i sieciami typu punkt do wielu punktów Phoenix i Omnex również w styczniu 2004 r. wprowadziły na rynek RAD-Data Series (DS). ? Użytkownicy będą w stanie zamontować szynę RAD-Data na każdej stacji i podłączyć do nich bezpośrednio punkty We/Wy, co wyeliminuje potrzebę stosowania sterowników programowalnych (PLC) na każdej stacji w aplikacjach, gdzie PLC zazwyczaj otoczony jest przez wiele punktów We/Wy ? mówi Mathews. ? To zaś umożliwi ustawienie regulatora użytkowników jako urządzenia nadrzędnego w sieci Modbus. Stacje staną się automatycznie urządzeniami podrzędnymi w sieci, ponieważ regulator nadrzędny będzie je widział jako sterowniki programowalne. Z chwilą wykonania tej operacji Modbus zacznie rejestrować sygnały analogowe i dyskretne tak, jak w normalnej przewodowej sieci PLC. To w zasadzie bezprzewodowa wersja pewnego tradycyjnego osieciowania, ale jest to możliwe bez dokonywania zmian w tym, co już zostało zrobione.

 

Rys. Wdrożenie systemu sterowania Snap Ultimate I/O Opto 22 i OptoTerminal-G70 w zakładzie Dasani Coca-Cola skróciło czas odpowiedzi do 3 ms w porównaniu z 5?10 sekundami uprzednio. Pomogło to zwiększyć wydajność butelkowania z ok. 2000 do niemal 6000 l/m i pozwoliło na wyeliminowanie z instalacji zbiornika o pojemności ponad 100.000 l, a zatem zyskanie prawie 300 m kw. powierzchni.

 

Zarządzanie zbiornikami, przygotowanie wody

Aby ograniczyć alarmy i przestoje w komunikacji, które zakłócały przekaz podstawowych danych o poziomie zbiornika podczas przesyłania danych, przedsiębiorstwo Marathon Ashland Petroleum zamontowało ostatnio urządzenia radiowe MCR-RAD Phoenix i Omnex, aby wspomóc zarządzanie pięcioma zbiornikami w swojej bazie zbiornikowej i 19 zbiornikami w głównej bazie zbiornikowej w Louisville, KY. Te dwie bazy są oddalone o ok. 1,6 km i wykorzystywane do przechowywania benzyny, oleju i paliwa do silników odrzutowych. Zbiorniki podłączono przewodami na stałe do dwóch zespołów terminali (RTU) w każdej bazie. Komunikują się one w sposób ciągły poprzez bezprzewodowe We/Wy w 30-sekundowym cyklu pętli.

 

Rys. W opinii Ake Severinsona, prezesa Omnex Control Systems, jakość odbiornika odgrywa najważniejszą rolę w sprawności radia, ponieważ musi on eliminować szumy generowane przez odbiornik i zakłócenia pochodzące od innych sygnałów.

 

 ? Stosowaliśmy urządzenia radiowe przez prawie 4 lata, ale mieliśmy 5?6 alarmów dziennie, każdy przerywał komunikację na 30?40 sekund. Doprowadzało to menedżera terminalu do szaleństwa, ponieważ znajomość poziomu w zbiornikach jest bardzo istotna podczas przesyłania danych ? mówi Donnie Shultz, technik elektroniki i oprzyrządowania firmy Marathon. ? Najpierw przez 3 miesiące sprawdzaliśmy w warunkach polowych urządzenia radiowe Phoenix. Nie pomyliły się nawet o kroplę, mimo że stosowaliśmy stare anteny. Zestawieniei uruchomienie tego systemu zajęło około 10 minut, ponieważ oprogramowanie do adresowania oparte było na systemie ?wskaż i kliknij?. Teraz mamy lepsze dane pakietowe i szybkość komunikacji 19,2 kbps. Oceniamy, że dzięki zastosowaniu nowych urządzeń radiowych zaoszczędziliśmy około 70?80 tys. USD. Mamy zamiar rozszerzyć zakres ich wykorzystania.

? Byłem bardzo niechętny stosowaniu bezprzewodowych We/Wy, ponieważ sądzę, że podłączenie stałe jest lepsze. Byliśmy sfrustrowani i przygnębieni naszymi pierwszymi radiami, ale te nowe zaczęły od razu pracować i całkowicie zmieniły nasz punkt widzenia. Najlepsze, co można zrobić, rozważając stosowanie urządzeń radiowych, jest wypróbowanie ich w praktyce.

Podobnie CDR Flint Ink miało ostatnio problem z sygnałami analogowymi pomiędzy swoimi zakładami napowietrzania i oczyszczalniami ścieków. Sygnały redoks (redukcji tlenu, ORP), pH, temperatury i przepływu z systemu napowietrzania były przekazywane do rejestratora wykresu w WWTP poprzez okablowanie wieloparowe, rozciągnięte w pobliżu przewodów energetycznych wysokiego napięcia. To rozmieszczenie powodowało problemy przepięciowe i pętle doziemne oraz częste awarie rejestratora wykresu i przetworników w zakładzie napowietrzania. Trudno jednak było uzasadnić wymianę okablowania sygnałowego, mimo że zakłócenia powodowały wysokie koszty utrzymania i długie zaniki zdalnego monitorowania.

Aby rozwiązać problem, Flint zainstalował bezprzewodowy system We/Wy Elpro 905U, podobno za ułamek kosztu wymiany okablowania. Sygnały analogowe w zakładzie napowietrzania są podłączone do zespołu 905U, który przekazuje je do drugiego zespołu 905U w zakładzie obróbki ścieków. Ponieważ zespoły 905U są przetwornikami 2-drogowymi, Flint podłączył również i ustalił sygnał zwrotny z WWTP do zakładu napowietrzania, który umożliwia zdalne sterowanie przepustnicy 10-calowej. Po sprawdzeniu swojego systemu bezprzewodowego Flint zdecydował się wykorzystywać funkcje ?para do pary? zespołów 905U i zainstalował trzeci zespół 905U w centrum sterowania kotła firmy. W wyniku tego sygnały analogowe z zakładu napowietrzania są przekazywane do WWTP i do kotła, co zwiększa elastyczność operacyjną instalacji.

? Problem z modemami polega na tym, że są one za szybkie dla urządzeń radiowych. Magistrale polowe oczekują natychmiastowej odpowiedzi, gdy wysyłają dane, ale średni czas odpowiedzi radia, wynoszący 5 ms, może powodować przeterminowanie niektórych szybkich protokołów. To jest przyczyna ewolucji bramek bezprzewodowych lub konwerterów protokołów bezprzewodowych w ostatnich kilku latach. Bramki przepuszczają dane przez radio tak samo jak przez sieć przewodową, zatem wszystko, co trzeba zrobić, sprowadza się do modulowania danych z prawidłową częstotliwością ? mówi Moss. ? Po stronie magistrali danych bramka odpowiada urządzeniu We/Wy, PLC jest więc usatysfakcjonowany, ponieważ otrzymał odpowiedź. Tymczasem bramka konwertuje dane do innego protokołu i przekazuje je bezprzewodowo. Bramki bezprzewodowe pracują przy 900 MHz i szybkości 115 kbps lub przy 2,5 GHz i 250 kbps.

 

Ochrona przed zakłóceniami

Systemy bezprzewodowe We/Wy bardziej niż podłączenia stałe są podatne na zaburzenia elektryczne i zakłócenia, zazwyczaj wywoływane przez przeszkody i maszyny. To podstawowa ich wada Jednakże użytkownicy i organizacje normalizacyjne złagodziły już wiele tych problemów.

Obecnie wiele problemów związanych z zakłóceniami i bezpieczeństwem rozwiązano poprzez podział sygnału widma rozproszonego na wiele kanałów według ustalonego wzoru, a następnie ponowne składanie lub korelowanie z identycznych części pozornego zakłócenia. Podobnie przełączanie pakietów cyfrowych ułatwia szybsze przekazywanie sygnałów w dużych pakietach. Dwa podstawowe rodzaje widma rozproszonego to: FHSS, które w celu zapobiegania zakłóceniom wykorzystuje z góry ustalone taktowanie dla każdej częstotliwości przez przetworniki na każdym końcu, oraz DSSS ? bezpośrednie sekwencyjne widmo rozproszone, które wykorzystuje kody numeryczne do zidentyfikowania każdego zespołu, zapobiegając nieupoważnionej komunikacji w sieci.

Jednak niektórzy użytkownicy zgłaszają, że widmo rozproszone nie jest szczególnie bezpieczne czy niezawodne, ponieważ wykorzystywane przez nie zakresy częstotliwości przemysłowych, naukowych i medycznych (ISM) ? od 900 MHz do 5,4 GHz ? pozostają nielicencjonowane i nie są prawnie chronione przed zakłóceniami. Ponieważ widmo rozproszone łatwo przechwycić, w jego odbiornikach występują zniekształcenia intermodulacyjne, blokowanie, odczulanie i inne zjawiska wąskopasmowe.

Stosuje się również widmo rozproszone wykorzystujące technikę nazywaną wzmocnieniem przetwarzania w celu ograniczenia zakłóceń wąskopasmowych. Jednak według niektórych użytkowników producenci się tym wcale nie przejmują i rozpraszają sygnały w minimalnym wymaganym stopniu, aby podbić moc aż do prawnie narzuconych ograniczeń. Te stopnie rozpraszania niekiedy są stosowane poniżej szybkości przekazywania danych, co oznacza, że nie mają żadnego wzmocnienia przetwarzania i są podatne na wszystkie zakłócenia występujące w paśmie. Wzmocnienie przetwarzania to efekt podobny do zanikania szerokopasmowego sygnału FM, a użytkownicy muszą zainteresować się tym przed wdrożeniem systemu bezprzewodowego.

Zwolennicy urządzeń bezprzewodowych mówią, że użytkownicy muszą sami przebadać i ocenić rozwiązania bezprzewodowe w swoich własnych zastosowaniach i instalacjach, ponieważ każde ma swoją charakterystykę. Większość producentów urządzeń bezprzewodowych chętnie dostarczy użytkownikom rozwiązania na okres próbny.

? Łączność bezprzewodowa oznacza również, że użytkownicy nie muszą pruć i wymieniać istniejących sieci. Mogą wprowadzać urządzenia bezprzewodowe powoli, pozostawiając swoje poprzednie sieci w niezmienionym stanie. Po prostu dodają warstwę mobilności której nie mieli poprzednio ? mówi Renee Robinson, menedżer produktów wizualizacji firmy Wonderware.

 

Lepsza SCADA, mniej przewodów

Aby pomóc firmie Normal, departament wodny IL wymienił swój przestarzały, oparty na zdalnych sterownikach system SCADA; integrator systemu Rick Caldwell ze SCADAware ostatnio wprowadził innowacyjne, kierowane komputerem PC rozwiązanie FHSS. Dzięki temu Normal wykorzystuje teraz podstawowy i rezerwowy serwer w stacji uzdatniania wody w systemie HMI oraz regulacji opierającej się na PC. Komputery te zbierają i nadzorują dane ze wszystkich studni, zbiorników i przepompowni firmy Normal przez bezprzewodową sieć szeregowąLocus, o szybkości przesyłania danych 57,6 kbps (poprzedni system pracował z szybkością 0,3 kbps).

Tymczasem programowalne ?łączniki? polowe We/Wy firmy Wago umożliwiają personelowi dokonywanie ustawień i aktywowanie sterowania w ich systemie. Stosowany jest również konwerter Ethernet ? łącze szeregowe firmy Sixnet do przekształcania przychodzących danych szeregowych do sieci Ethernet, dzięki czemu dostęp do danych można uzyskać z sieci LAN. Oprogramowanie SCADAware wyposażone jest w łatwy w użyciu graficzny interfejs użytkownika, zapewniający natychmiastowy dostęp do danych, oraz wizualizację problemów. Ulepszenia te zmniejszają liczbę przejazdów w oddziale oraz czasy odpowiedzi, a także wspomagają diagnozowanie, utrzymanie i rozszerzanie systemu SCADA i dystrybucji wody.

Podobne oszczędności osiągnęło Akzo Nobel Surface Chemistry LLC, które ostatnio musiało dodać sześć przetworników temperatury do monitorowania i śledzenia surowca w zbiorniku magazynowym. Ze względu na lokalizację zbiornika poprowadzenie przewodów do przetworników wymagałoby sporych kosztów i czasu. Jak twierdzi Marc Ayala, specjalista systemu regulacji w firmie Akzo, przedsiębiorstwo oceniło, że koszty robocizny związanej z przygotowaniem tradycyjnego okablowania 4?20 mA byłyby około 10 razy większe od kosztu bezprzewodowego zestawu nadajnik/odbiornik.

 

 

 

  Spostrzeżenia, uwagi i propozycje dotyczące bezprzewodowych układów
We/Wy dostępnych i wykorzystywanych w Polsce

 

  Układy bezprzewodowych We/Wy firmy Accutech Wireless, bezprzewodowe twornik Honey-well Process Solutions, układy We/Wy firmy Omnex pracują w zakresie częstotliwości 902?928 MHz, który w Polsce nie jest dopuszczony do użytkowania dla urządzeń ISM. W Polsce częstotliwości te wykorzystywane są przez sieci telefonii komórkowej GSM i nie ma możliwości wykorzystywania ich do innych celów.

 

  Częstotliwości przewidziane dla ISM w Polsce to m. in. 2400?2500 MHz, ale jak wiadomo częstotliwości te są znacznie bardziej podatne na zakłócenia i umożliwiają połączenie na znacznie mniejsze odległości (maksymalnie kilkaset metrów), co w znacznym stopniu ogranicza możliwości ich zastosowań w przemyśle, a ponadto w/w firmy nie oferują swoich urządzeń na to pasmo. Należy również pamiętać, że zgodnie z obowi ązującym w Polsce prawem wykorzystywane urządzenia nadawcze muszą posiadać Potwierdzenie Zgodności Centralnego Laboratorium Badań Technicznych lub Świadectwo Homologacji Ministerstwa Łączności (dokument wydawany dawniej).

  W naszym kraju do zadań monitoringu, zdalnego sterowania czy telemetrii wykorzystywane są opisane poniżej dwa zakresy częstotliwości.

  Pasmo 400 MHz

  Częstotliwość 400?470 MHz jest w Polsce najpopularniejszym pasmem stosowanym w przemyśle do bezprzewodowej transmisji danych. Pasmo to pozwala na transmisję z prędkością do 19200 bit/s (standardowo 9600 bit/s). Takie prędkości transmisji są w pełni wystarczające w większości zastosowań przemysłowych, takich jak systemy zdalnego sterowania, monitoringu, telemetrii, telemechaniki.

 

  Bezpłatne pasmo 868?870 MHz
  Zakres czestotliwooci 868?870 MHz jest w Polsce, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, nowym bezpłatnym pasmem do transmisji danych, w pełni zgodnym z prawem obowiązującym w Unii Europejskiej. Jest to pasmo wolne ? użytkownik wiec nie musi staraa sie o przydział czestotliwooci (pozwolenie radiowe).

 

Wskutek tego Akzo wybrało zastosowanie techniki bezprzewodowej do komunikacji ze zbiornikiem i zintegrowanie jej z systemem automatyki DeltaV firmy Emerson Process Management. Prace trwały zaledwie kilka dni, podczas gdy na zamontowanie kanałów kablowych potrzebne byłyby dwa tygodnie. Akzo wybrało również bezprzewodowe rozwiązanie monitorowania firmy Omnex. Jak dotąd Akzo zamontowało około 10 takich zestawów nadajnik/odbiornik. Stosowało je też w innej aplikacji w powolnej pętli sprzężenia zwrotnego pomiaru temperatury.

 

Zatłoczenie w przyszłości, standaryzacja?
Niezawodność, bezpieczeństwo i rozszerzalność to trzy bieżące zagadnienia technik bezprzewodowych We/Wy w zakładach produkcyjnych. W przyszłości wielkim problemem może być przeciążenie pasma radiowego. Jak dotąd nie było takich kłopotów, ponieważ nie ma jeszcze tak wielu użytkowników, aby powstało przeciążenie. Moss jednak twierdzi, że urządzenia bezprzewodowe mnożą się tak szybko, że przeciążenie z pewnością wkrótce stanie się problemem. To samo czeka dziedzinę przemysłowych produktów bezprzewodowych.

Na przykład oczekuje się, że zakłady posiadające obecnie 10 lub mniej aplikacji bezprzewodowych, takich jak bezprzewodowe We/Wy lub modemy radiowe łączące sterowniki programowalne, do końca 2010 roku będą ich miały, według Mossa, 100?200. Problem jest potęgowany przez ?przecieki?, gdy transmisja bezprzewodowa nie zatrzymuje się w granicach zakładu. Wkrótce każdy przetwornik bezprzewodowy będzie musiał konkurować z innymi w tym samym zakładzie, nie mówiąc już o innych w pobliskich instalacjach.

Na szczęście producenci w poszukiwaniu rozwiązań wykorzystują fakt, że w komunikacji bezprzewodowej często stosowany jest taki sam typ odpytywanej lub taktowanej aktualizacji powiadamiania jak w sterownikach programowalnych. Moss dodaje, że producenci techniki bezprzewodowej mogą zmniejszyć problemy przeciążenia poprzez stosowanie bardziej inteligentnych protokołów komunikacyjnych. Jednakże trudność aktualizacji odpytywanej lub taktowanej polega na tym, że aby uzyskać dobrą odpowiedź czasową, komunikaty muszą być wysyłane w sposób ciągły. Wprowadzając zmianę dotyczącą raportowania, polegającą na wysyłaniu komunikatu tylko wtedy, gdy następuje zmiana, całkowitą gęstość ruchu w większości systemów bezprzewodowych można ograniczyć 50?100 razy. Oczywiście, zmiana ta wprowadza nowe problemy kontroli sieci, ponieważ każdy węzeł musi działać jako urządzenie nadrzędne sieci.

Ponadto w ciągu następnych 5?10 lat oczekiwane są otwarte standardy techniki bezprzewodowej, które powinny zmniejszyć niekompatybilność własnego wyposażenia radiowego. Według Bensona Houglanda, dyrektora marketingu technicznego Opto 22, większa normalizacja umożliwi zastąpienie w odpowiednich miejscach częstotliwości radiowych przez rozległe sieci bezprzewodowe (WWAN), wykorzystujące sieci telefonii komórkowej i protokół internetowy (IP) do przesyłania danych. ? Pomaga to pamiętać, że sieć bezprzewodowa jest tylko inną siecią lub przedłużeniem sieci przewodowej ? twierdzi Hougland.

AB-MICRO ? www.abmicro.pl
ARC Advisory Group ? www.arcweb.com
ASTOR ? www.astor.com.pl
Emerson Process Management ? www.emersonprocess.pl
Honeywell ? www.honeywell.pl
Phoenix Contact ? www.phoenixcon.com
Sixnet ? www.sixnet.com
WAGO ? www.wago.com
Wonderware ? www.astor.com.pl/wonderware