Świadome zarządzanie energią elektryczną w przedsiębiorstwie

  W dzisiejszych czasach wielu przedsiębiorców myśli poważnie o efektywności energetycznej. To efekt złej koniunktury na rynku oraz ciągłego wzrostu kosztów prowadzenia działalności. Z drugiej zaś strony przed firmami otwierają się nowe możliwości, wynikające z nowych przepisów prawnych ułatwiających zmianę sprzedawcy energii.
  Efektywność energetyczna stała się jednym z priorytetowych czynników powodujących zmniejszenie kosztów produkcji. Efektywne wykorzystanie energii ma na celu zmniejszenie zużycia energii potrzebnej do wytwarzania i dostarczania produktów oraz usług w taki sposób, aby oferta danej firmy przy wysokiej rentowności była atrakcyjna cenowo i wciąż dobra jakościowo.
  Z przeprowadzonych badań wynika, że małe i średnie przedsiębiorstwa bardzo rzadko korzystają z systemów zarządzania energią. Nieliczni mają proste systemy, bez możliwości rozliczania poszczególnych działów, wydziałów czy linii produkcyjnych. Funkcjonowanie takiego systemu sprowadza się do rejestracji danych pomiarowych na poziomie całego zakładu. Jednym z głównych powodów „niechęci” do implementacji bardziej rozbudowanego systemu była jego wysoka cena oraz zawiłe procedury wdrożenia, które często odstraszały klienta. Zatem popularne i rozbudowane systemy były realnie dostępne tylko dla dużych zakładów produkcyjnych. Skomplikowana obsługa i mało intuicyjne oprogramowanie często nie pozwalały w pełni wykorzystać możliwości takiego systemu. Ich obsługę byli w stanie zapewnić tylko wykwalifikowani i przeszkoleni inżynierowie.
  Najnowsze osiągnięcia w dziedzinie pomiarów energii elektrycznej, nieustający postęp techniczny oraz możliwość szybkiego przesyłu informacji przyczyniły się w ostatnich latach do gwałtownego spadku cen systemów zarządzania energią. Bardzo często za niewielką opłatą mamy dostęp do wielu danych, umożliwiających kompleksowy monitoring zużycia energii elektrycznej. Dobrym przykładem może być wprowadzony przez jednego z największych producentów systemów i urządzeń pomiarowych Apator SA system moniTorus. Zgromadzone dzięki niemu dane można wykorzystać do następujących działań optymalizacyjnych:

  • wybór odpowiedniej taryfy energetycznej,
  • porównanie mocy zamówionej z umowną,
  • sprawdzenie, jakie urządzenie/dział/wydział powoduje regularne przekroczenia mocy,
  • minimalizacja kosztów z przeszacowaniem mocy umownej,
  • kontrola czasu pracy/przestojów urządzeń.

  Wnikliwa analiza zapewnia stworzenie harmonogramów pracy urządzeń. Okazuje się często, że dzięki przesunięciu pracy maszyny w czasie jesteśmy w stanie skorzystać z tańszych opłat za zużycie energii. Urządzenia, które nie pracują jednocześnie, nie przyczyniają się do przekroczenia mocy umownej. Dysponując dostępem do danych historycznych, łatwo można zidentyfikować niepożądane zużycie energii wynikające z awarii, zaniedbań obsługi czy złej parametryzacji. Funkcje alarmu zapewniają szybkie reagowanie na zaistniałe sytuacje, co byłoby niemożliwe bez systemu zarządzania energią. Szacuje się, że zastosowanie inteligentnych systemów zarządzania energią umożliwia obniżenie kosztów o 30% miesięcznie.
  Apator SA
  ul. Gdańska 4a, lok. C4
  07-100 Toruń
  tel. +48 56 61 91 116monitorus@monitorus.pl www.monitorus.pl