PEP kupi turbiny wiatrowe od Siemensa za 332,6 mln zł

Dwie spółki z grupy Polish Energy Partners (PEP) – Farma Wiatrowa 1 oraz Farma Wiatrowa 6 zawarły 2 sierpnia br. umowy z Siemens na dostawę oraz instalację turbin wiatrowych o łącznej mocy 66,7 MW. Łączna wartość obu umów to ponad 332,6 mln zł.
Farma Wiatrowa 1 zawarła umowę na dostawę oraz instalację turbin wiatrowych o łącznej mocy 41,4 MW. Wartość umowy to ok. 204.095.400,60 zł.

Umowa dotyczy dostawy, instalacji, uruchomienia oraz przekazania do eksploatacji 18 turbin wiatrowych o mocy 2,3 MW każda (łącznie 41,4 MW).
Szacunkowa łączna wartość umowy wynosi 47.957.000,00 euro, czyli około 204.095.400,60 zł.

Dostawa i instalacja turbin przewidziana jest w okresie od maja do listopada 2014 roku. Z kolei Farma Wiatrowa 6 zawarła podobną umowę, która dotyczy dostawy, instalacji, uruchomienia oraz przekazania do eksploatacji 11 turbin wiatrowych o mocy 2,3 MW każda (łącznie 25,3 MW).

Szacunkowa łączna wartość umowy wynosi 30.211.000,00 euro, czyli 128.571.973,80 złotych. Dostawa i instalacja turbin przewidziana jest w okresie od maja do października 2014 roku.