SIEMENS PRZEDŁUŻA KONTRAKT NA BRANŻOWE OPROGRAMOWANIE Z PROCTER & GAMBLE CO

    Siemens poinformował o przedłużeniu kontraktu z Procter & Gamble Co. (P&G) (NYSE: PG), które zapewni P&G globalny dostęp do szerokiego spektrum oprogramowania oferowanego przez Siemens PLM Software, jednostkę organizacyjną Siemens Industry Automation Division i dostawcę oprogramowania oraz usług z zakresu zarządzania cyklem życia produktów (PLM) a także do Comos, globalnego oprogramowania firmy Siemens do zarządzania zakładami z uwzględnieniem wszystkich zasobów projektu obejmującego cały cykl eksploatacji zakładu przemysłowego i jego wyposażenia.

    P&G używa oprogramowania Siemens PLM od lat 80. XX wieku, a w całym przedsiębiorstwie korzystają z niego tysiące użytkowników. Oprogramowanie Comos do zarządzania zakładami przemysłowymi jest wykorzystywane w P&G od 2009 roku. Jest ono także podstawowym pakietem do zarządzania cyklem życia produktu wbranżach o wysokim stopniu złożoności.

    ­Innowacyjność to siła napędowa P&G. Jestem przekonany, że solidne oprogramowanie do zarządzania cyklem życia produktów i planowania cyklu eksploatacji pomogło nam w zdobyciu konkurencyjnej przewagi w sferze technicznej, dzięki której możemy oferować istotne innowacje naszym klientom ? powiedział Irv Kieback, dyrektor ds. technicznych w Dziale Chemii Gospodarczej P&G. ­Celem P&G jest poprawa jakości życia klientów, a Siemens jest jednym z głównych partnerów umożliwiających nam jego realizację.

    ­P&G to ważny i wieloletni klient naszej firmy. Cieszymy się, że możemy kontynuować współpracę wkraczając w kolejną fazę wzajemnych relacji ? powiedział Andreas Geiss, Wiceprezes ds. rozwiązań branżowych Comos w firmie Siemens. ­Siemens stara się dostarczać technologie najwyższej klasy, stanowiące odpowiedź na rosnącą złożoność rynku paczkowanych artykułów powszechnego użytku.

    ­Jesteśmy bardzo dumni z bliskiej współpracy z P&G, jednym z największych koncernów w branży paczkowanych artykułów powszechnego użytku na świecie ? powiedział Paul Vogel, Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży, Marketingu i Świadczenia Usług w Siemens PLM Software. ­Decyzja P&G o kontynuacji współpracy to potwierdzenie skuteczności starań Siemens PLM Software o zapewnienie najlepszych na rynku branżowych rozwiązań rozwijanych w oparciu o wiedzę i doświadczenie zdobywane dzięki współpracy z czołowymi światowymi producentami paczkowanych artykułów powszechnego użytku, w celu zaspakajania podstawowychpotrzeb branży oraz wspierania innowacyjności i współpracy.