Schneider Electric i Telvent przedstawiają bezprecedensowy zestaw rozwiązań, umożliwiających bardziej inteligentne zarządzanie miastami

  Zintegrowane zarządzanie, pomaga miastom stać się bardziej wydajnymi, przyjaznymi dla środowiska i mieszkańców.

  Wychodząc naprzeciw aktualnym potrzebom miast na całym świecie, Schneider Electric, globalny lider w zarządzaniu energią wraz z przejętą niedawno firmą Telvent, wiodącym dostawcą informacji i rozwiązań IT, zaprezentowały swój wspólny produkt SmartCity. Ta połączona oferta umożliwia miastom wdrożenie zintegrowanego pakietu rozwiązań podnoszących wydajność i wspomagających zrównoważony rozwój miejskiej infrastruktury, co prowadzi do powstania miast, w których żyje się lepiej.

  Miasta na całym świecie, bez względu na wielkość i specyfikę odczuwają konieczność ulepszenia swojej infrastruktury, aby sprostać wzrostowi populacji, a także zapewnić sobie większą konkurencyjność i atrakcyjność na globalnym rynku.

  Schneider Electric i Telvent to firmy znajdujące się w wyjątkowo dogodnej pozycji, aby zaoferować innowacyjne, specjalistyczne rozwiązania oraz podjąć współpracę z najlepszymi partnerami, zwłaszcza lokalnymi, w odpowiedzi na bieżące i długofalowe potrzeby miast. Produkt SmartCity to połączenie najwyższej klasy urządzeń, oprogramowania oraz usług, służące zwiększeniu wydajności infrastruktury, zapewnieniu bardziej zrównoważonego rozwoju oraz wyższego standardu usług miejskich.

  ­Połączona specjalistyczna wiedza i doświadczenie Schneider Electric i Telvent daje nam wyjątkową możliwość stworzenia rozwiązań dostosowanych do konkretnych potrzeb danego miasta – mówił Philippe Delorme, wiceprezes do spraw strategii i innowacji. ­Nasza innowacyjna propozycja SmartCity, to zintegrowany – więc bardziej wydajny – pakiet rozwiązań, stworzony we współpracy z naszymi udziałowcami i partnerami, aby zrewolucjonizować rynek potrzeb infrastrukturalnych zarówno istniejących, jak i powstających miast.

  Koszty związane z tworzeniem, ulepszaniem oraz konserwacją infrastruktury wywołane rosnącymi potrzebami są największym wyzwaniem stojącym dziś przed miastami. W skali globalnej proces urbanizacji zachodzi coraz szybciej, szacuje się że odsetek ludności miejskiej wynoszący obecnie 50% wzrośnie do 70% do roku 2050. Oznacza to, że władze lokalne potrzebują rozwiązań, zwiększających wydajność i zapewniających zrównoważony rozwój systemów miejskich, które są ekonomiczne, łatwe w instalacji i zarządzaniu oraz zaspokajają wszystkie potrzeby miasta.

  SmartCity

  SmartCity to wyjątkowa propozycja łącząca sprawdzone rozwiązania Schneider Electric i Telvent, służące do zarządzania kluczową infrastrukturą. Między innymi:

  Smart Grid

  Nawet 15% przesyłanej energii może zostać utracone z powodu niewydajności lokalnych sieci przesyłowych. Oferowane przez nas rozwiązania Smart Grid wspomagają miasta w zarządzaniu rosnącym popytem na energię elektryczną, scalają odnawialne źródła energii z siecią energetyczną, a także podnoszą standard usług dzięki zwiększonej wydajności sieci oraz zmniejszeniu konsumpcji i ograniczeniu emisji.

  Smart Mobility

  Co roku kierowcy w miastach na całym świecie marnują miliardy litrów paliwa, stojąc w korkach. Nasze rozwiązania Smart Mobility ulepszają przepływ mieszkańców, dając miastom lepszy dostęp do informacji, ułatwiając współdziałanie oraz włączenie do ruchu pojazdów elektrycznych. Rozwiązania te oferują możliwość lepszego zarządzania intermodalnymi sieciami transportowymi, a także zmniejszenia ilości zakłóceń ruchu. Ułatwiając mieszkańcom podróżowanie wszystkimi rodzajami transportu, miasta odczują pozytywne skutki w postaci mniejszych korków, zwiększonej popularności transportu miejskiego i niższych emisjami szkodliwych gazów.

  Smart Water

  Nawet 35% wody marnuje się z powodu przeciekających rur i niewydajnych sieci, tymczasem ponad miliard ludzi na całym świecie cierpi z powodu jej niedoboru. Nasze rozwiązania Smart Water dają miastom narzędzia ułatwiające bardziej wydajne zarządzanie sieciami wodociągowymi, oferując jednocześnie lepszy poziom zabezpieczeń przed awariami. Miasta skorzystają na zmniejszonych stratach, rzadszych usterkach i zwiększonym poziomie usług.

  Smart Public Services

  Przy rosnącym obciążeniu miejskich zakładów użyteczności publicznej, nasze produkty Smart Public Services ułatwiają wydajne zarządzanie bezpieczeństwem publicznym, oświetleniem miejskim, służbą zdrowia i administracją publiczną. Miasta odczują skutki lepszej wymiany informacji pomiędzy urzędami, zmniejszonej liczby zakłóceń w dostarczaniu usług, a także większej kontroli nad systemami miejskimi. Wyższy poziom usług publicznych prowadzi do zwiększenia jakości życia mieszkańców, co z kolei podwyższa poziom atrakcyjności miasta w oczach pracowników i specjalistów.

  Smart Buildings and Homes

  Straty związane z kosztami energii wywołane niewydajnością budynków w Europie wynoszą prawie 300 miliardów euro rocznie. Nasze narzędzia z pakietu Smart Buildings and Homes, oferujące funkcje takie jak monitoring i wizualizacja energetyczna i środowiskowa, pomagają optymalizować zużycie zasobów w budynkach biurowych, centrach danych, obiektach przemysłowych, szpitalach, na uniwersytetach i w domach mieszkalnych, co prowadzi do zmniejszenia emisji i obniżenia poziomu konsumpcji energii, a także zwiększenia zaangażowania mieszkańców. Nasze rozwiązania łączą budynki z siecią elektryczną oraz ze sobą nawzajem, tworząc tym samy inteligentną sieć.

  Według Ignacio Gonzaleza, prezesa rady nadzorczej i dyrektora generalnego Telvent, ­SmartCity to jednolite rozwiązanie stworzone wspólnie przez Schneider Electric i Telvent, które łączy w sobie specjalistyczne kompetencje obu firm w zakresie ulepszania infrastruktury miast na całym świecie, począwszy od miast dojrzałych w krajach rozwiniętych, a skończywszy na miastach doświadczających hiper-wzrostu w krajach rozwijających się. Nasi klienci odczują skutki zwiększonej wydajności na wszystkich poziomach zarządzania miastem, a także doświadczą wzrostu jakości życia mieszkańców, prowadzącego do bardziej zrównoważonego rozwoju miast, w których żyje się lepiej.

  Więcej informacji na temat SmartCity można znaleźć na stronie: www.telvent.com/smartcities