Siemens PLM Software wydał nową,14-tą wersję oprogramowania LMS ImagineLab™.

    Nastawiona na symulację systemów wielodomenowych platforma Imagine.Lab oferuje otwarte podejście do rozwoju produktu, począwszy od funkcjonalnego modelowania do szczegółowego projektowania. Platforma składa się z trzech modułów: oprogramowania LMS Imagine.Lab Amesim™, LMS Imagine.Lab Sysdm oraz LMS Imagine.Lab System Synthesis.
    LMS Imagine.Lab 14 wnosi szeroki zakres usprawnień, mających na celu zapewnienie wygody użytkowania we wszystkich fazach cyklu projektowania. Aby zaspokoić potrzeby coraz bardziej złożonych organizacji inżynierskich, LMS Imagine.Lab 14 kontynuuje trend w kierunku otwartości, będącej kluczowym elementem zwiększania wydajności pracy zespołowej. Aby ułatwić bazującą na modelach inżynierię systemów, LMS Imagine.Lab dostarcza usprawnione, oparte na architekturze środowisko konfiguracji.
    Nowa wersja wnosi przede wszystkim usprawnienia z zakresu funkcjonalności i wydajności. Nowe przewodniki dotyczące metodologii i funkcje zarządzania procesami pomagają projektować lepsze produkty w krótszym czasie. Rozszerzone możliwości z zakresu walidacji sterowania, symulacji w czasie rzeczywistym oraz skrócenie czasu przetwarzania danych przez procesor pozwalają użytkownikom łatwo sprostać wyzwaniom przy projektowaniu zarówno części mechanicznych, jak i sterowników.

    Więcej informacji