„Hello Industry 4.0“. Na targach w Hanowerze KUKA pokaże pomarańczową fabrykę przyszłości

Na stoisku firmy KUKA odwiedzający tegoroczne targi w Hanowerze będą mieli okazję konfrontacji z postępującą digitalizacją produkcji i bazującego na ścisłej kooperacji powiązania człowieka z maszyną.  Gdyż pozostając europejskim liderem wśród producentów robotów przemysłowych oraz zautomatyzowanych rozwiązań produkcyjnych firma KUKA ze swoimi produktami uczestniczy bezpośrednio w czwartej rewolucji przemysłowej, zwanej krótko Przemysłem 4.0.
Robot jest przy tym decydującym komponentem fabryki przyszłości, w centrum której stoi człowiek.  Tylko przy zastosowaniu sprawnie funkcjonujących, wydajnych, elastycznych, a przede wszystkim bezpiecznych systemów produkcyjnych powstają przyszłościowe koncepcje w dziedzinie automatyzacji, uwzględniające interesy pracowników sektora produkcyjnego. W Hanowerze producent robotów i systemów – firma KUKA z Augsburga zaprezentuje swoje produkty nie tylko w aspekcie rosnącej konkurencyjności, lecz także ich kompatybilności ze światem cyfrowym.
Na stoisku G04 w hali 17 w dziale Industrial Automation  na przestrzeni przeszło 1000 metrów kwadratowych rozciągać się będą innowacyjne rozwiązania, posiadające jedną istotną cechę wspólną: wszystkie one są gotowe na wkroczenie w erę Industry 4.0 i wprowadzają elastyczność do wykorzystania mocy produkcyjnych i logistyki oraz do długofalowego korzystania z zasobów. Udaje się to dzięki połączeniu świata technologii informacyjnych z wysokorozwiniętymi technologiami klasycznymi stosowanymi w przemyśle w systemy CPPS (Cyber Physical Production Systems).
Aby możliwe było elastycznereagowanie, sterowanie strumieniami danych z kompleksowych sieci na całym globie i ich przetwarzanie oraz łączenie ze sobą cyfrowych układów sterowania różnych systemów, nieodzowne są standaryzowane interfejsy na bazie mainstreamowych technologii  informatycznych. Podążając tym torem myślenia firma KUKA już w latach 90-tych stworzyła układ sterowania robota na bazie PC. Również kolejne innowacje i rozwiązania firmy KUKA były urzeczywistnieniem idei prostej integracji. Wprowadzając na rynek robota lekkiej konstrukcji LBR iiwa z  jego układem sterowania Sunrise KUKA poszła o krok dalej oferując produkty, które rzeczywiście są  „Industry 4.0-ready“. Przyczyniają się do tego między innymi takie cechy, jak duża liczba zewnętrznych portów komunikacyjnych, otwarta i modułowa konstrukcja układu sterowania oraz łatwość użytkowania i możliwość połączenia z zewnętrznymi  systemami i  układami sterowania innych maszyn. A przy tym firma KUKA stawia niezmiennie na otwarte i interoperacyjne standardy.
KUKA wyznacza priorytety: mobilność, sterowanie i współpraca człowieka z maszyną 
Te trzy priorytety – mobilność, sterowanie i współpraca człowieka z maszyną są odzwierciedleniem konkretnych rozwiązań w dziedzinie robotyki i układów sterowania. Również tutaj widoczne jest, że w centrum przyszłościowej „smart factory“ stoi nie maszyna lecz człowiek. Prezentując wielorakie zastosowania innowacyjnego, pierwszego na świecie produkowanego seryjnie robota kooperacyjnego o lekkiej konstrukcji, gwarantującego wysoki poziom bezpieczeństwa, LBR iiwa, również i w tym roku KUKA dostarcza nowych impulsów. Dochodzą do tego także produkty i usługi serwisowe z innych obszarów kompetencji firmy KUKA.
Aplikacje dla potrzeb logistyki magazynowej
W Hanowerze obecny będzie również po raz pierwszy najnowszy członek rodziny KUKA: Swisslog. Szwajcarscy profesjonaliści w dziedzinie logistyki zaprezentują na stoisku KUKA, w jaki sposób łączy się roboty oraz mobilne rozwiązania logistyki magazynowej dla maksymalnej elastyczności, a przez to wzrostu produktywności.
KUKA Industries przedstawia się
KUKA Industries pokaże między innymi standardowe rozwiązanie dla sterowania systemem i prostą ocenę wskaźników produkcyjnych z poziomu sterowania.  Również możliwości obsługi przy użyciu panelu kontrolnego reisPAD, TouchPC lub pracujących w sieci tabletów PC. A to dzięki temu, że pod nazwą KUKA Industries kryje się Reis GmbH & Co.KG Maschinenfabrik, która po pomyślnej integracji została połączona z  Oddziałem KUKA Systems.
Do tematu świadomego korzystania z zasobów energii nawiązuje nie tylko główne stoisko KUKA, lecz także eksponat w ramach inicjatywy Związku Niemieckich Producentów Maszyn i Urządzeń VDMA „Blue Competence“, również w hali 17. Tutaj odwiedzający targi podczas jazdy na rowerze będą mieli okazję przystąpić do bezpośredniego pojedynku z robotem – ale to nie szybkość będzie się liczyła, tylko lepsza wydajność energetyczna.
KUKA Innovation Award wchodzi w drugą rundę
Bezpośrednia współpraca człowieka z robotem jest motywem przewodnim również i tegorocznej edycji KUKA Innovation Award: zadaniem ubiegających się o nagrodę było opracowanie aplikacji lub kluczowej technologii z wykorzystaniem robota KUKA o lekkiej konstrukcji LBR iiwa. Finaliści wśród zespołów badaczy zaprezentują swoje aplikacje na targach w Hanowerze, podczas których firma KUKA przyzna nagrodę w wysokości  20.000 Euro.
Kolejny eksponat firmy KUKA jest nawiązaniem do związku człowieka z robotem: również w tym roku odwiedzający targi w Hanowerze będą mieli okazję zaryzykować jazdę  Robocoasterem KUKA.
Ponadto produkty firmy KUKA można będzie oglądać w akcji na wielu innych stoiskach partnerów systemowych i technologicznych augsburgskiego koncernu high-tech.  
KUKA aktywnie uczestniczy we współtworzeniu Przemysłu 4.0
Obecność firmy KUKA na targach w Hanowerze pokazuje, że „Przemysł 4.0“ nie jest dla KUKA jedynie modnym sloganem. Augsburgczycy  aktywnie angażują się w działania zespołów roboczych platformy „Przemysł 4.0“, Związku Niemieckich Producentów Maszyn i  Urządzeń VDMA oraz innych zrzeszeń branżowych, umacniając w   ten   sposób solidarność z partnerami i organizacjami. Ponieważ urzeczywistnienie idei Przemysłu 4.0 możliwe jest tylko w kooperacji.