Serializacja opakowań produktów farmaceutycznych z wykorzystaniem produktów Cognex

Zaniepokojenie ciągłym rozprzestrzenianiem się podrabianych, błędnie i nielegalnie oznakowanych,a nawet fałszowanych (o zmienionym składzie) produktów farmaceutycznych motywuje producentów do wdrażania systemów serializacji opakowań, w celu osiągnięcia pełnej identyfikowalności produktu, niezawodnego śledzenia i monitorowania w łańcuchu dostaw i w efekcie bezpieczeństwa klientów. Tradycyjne rozwiązania opierają się na sieci przemysłowych kamer i komputerów PC. Systemy te są jednak bardzo drogie w utrzymaniu ze względu na złożone systemy operacyjne i oprogramowanie. Wyzwaniem jest też np. koszt odczytywania kodów z okrągłych butelek, o przypadkowej orientacji – najczęściej wymaga to zastosowania kilku kamer, w celu zapewnienia prawidłowego czytania etykiet.
Jeden z największych dostawców rozwiązań serializacji farmaceutycznej opanował te problemy poprzez stworzenie systemu Process Manager, wykorzystującego inteligentne kamery, co znacząco zmniejszyło koszty implementacji i użytkowania. Została tu wykorzystana technologia Cognex In-Sight. Wystarczy jeden komputer przemysłowy do zarządzania wszystkimi kamerami na linii pakującej. Rozwiązano również sprawę odczytu kodów 2-D na okrągłych butelkach. Dzięki zastosowaniu czytników kodów Cognex DataMan, butelki mogą być analizowane „w locie”, przy czym uzyskuje się pełen (360 stopni) obraz butelki, o dowolnej orientacji. Dzięki temu punkt inspekcji może zostać zainstalowany w dowolnym miejscu linii pakującej i obsługiwać prędkości nawet do 400 butelek na minutę.

Walka z podrabianiem leków
Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że na rynku funkcjonuje cały czas ok. 10 – 15% sfałszowanych środków farmaceutycznych. Specjaliści twierdzą, iż ponad 100 tysięcy osób umiera każdego roku z powodu zażywania podrobionych leków. Od wielu lat na całym świecie trwają prace nad udoskonaleniem systemu kontroli i nadzoru produkowanych środków. Niemal wszyscy producenci farmaceutyków wychodzą naprzeciw tym wyzwaniom poprzez wdrażanie systemów serializacji, które umieszczają na każdym opakowaniu, zgrzewce czy palecie unikalny numer seryjny. Takie podejście pozwala na dokładne śledzenie produktów w ramach łańcucha dostaw, co z kolei pozwala łatwo i szybko sprawdzić autentyczność towaru.

Dotychczasowe rozwiązania
Körber Medipak jest wiodącym światowym dostawcą rozwiązań serializacji w zakładach farmaceutycznych. Do tej pory te systemy wizyjne składały się z kamer, kart przetwarzania obrazu i oprogramowania znajdującego się na komputerach przemysłowych. Takie rozwiązania wymagają ciągłego nadzoru działu technicznego, częstych aktualizacji, oprogramowania antywirusowego i innych. Dodatkowo technologia w naszych czasach zmienia się bardzo szybko, więc powstają problemy z prawidłową konfiguracją nowego komputera do specyfikacji systemu wcześniej zainstalowanego na linii. Rozwiązania wizyjne oparte na komputerach PC zabierają dużo czasu i wysiłku w konfiguracji oraz wymagają dobrej znajomości języków programowania niskiego poziomu. Trudność wzmaga tutaj fakt, że wymogi i normy odnośnie kodowania produktów w różnych krajach nie są spójne. Każda taka aplikacja wymaga indywidualnego sprawdzenia w celu spełnienia wymogów FDA, co jest kosztowne samo w sobie.

Korzyści z zastosowania inteligentnych kamer
Przy wykorzystaniu sprzętu oraz wsparcia ze strony firmy Cognex postanowiono opracować nowy system serializacji opakowań wykorzystujący technologię inteligentnych kamer In-Sight. Nowe oprogramowanie wymaga tylko jednego komputera na całej linii, służącego do zarządzania ustawieniami zabezpieczeń i pracy dla inteligentnych kamer. Rozwiązanie to wprowadziło duże zmniejszenie kosztów eksploatacji w firmach produkcyjnych, ponieważ cały proces wizyjny odbywa się niezależnie od systemu operacyjnego i jest z natury bardziej stabilny w czasie. Czyni go tołatwym i wygodnym w eksploatacji dla użytkowników końcowych oraz zapewnia stałą wydajność w różnych punktach kontrolnych linii pakujących. Co więcej, pozwala zaoszczędzić dużo czasu pracownikom działu IT klienta wcześniej traconego na aktualizacje systemu i regulacje parametrów. Rozwiązanie to jest również tańsze przy wdrożeniu, ponieważ zapewnia dostęp do narzędzi Cognex pozwalających zredukować czas i wiedzę niezbędną do opracowania aplikacji wizyjnej i dostosowania jej do potrzeb klienta.


Process Manager został zaprojektowany do analizowania numerów seryjnych zapisanych w kodach Data Matrix w czasie rzeczywistym i aby zapewnić niezawodność weryfikacji. Firma Cognex została wybrana do tego projektu ze względu na ogromne doświadczenie w zakresie systemów wizyjnych i innowacyjne rozwiązania wyprzedzające konkurencję. Ponadto zapewnia wsparcie techniczne na cały świecie, co jest bardzo ważne dla wielkich firm farmaceutycznych o zasięgu globalnym, które preferują standaryzację rozwiązań serializacji w oparciu o system wizyjny najwyższej klasy.
Aplikacja zapewnia proces serializacji produktów w czasie rzeczywistym w trakcie pakowania. Cały proces, sprzęt, stacje drukujące, kamery i czytniki kodów są zarządzane i kontrolowane przez oprogramowanie Process Manager. System w czasie rzeczywistym przydziela kolejne numery seryjne, powiązania i aktualizacje statusu w odniesieniu do danej partii.
Inspekcja o kącie widzenia 360 stopni jest możliwa przy wykorzystaniu tylko dwóch czytników kodów Cognex DataMan wykorzystujących technologie VsoC (vision system on a chip). Rozwiązanie to pozwala na osiąganie bardzo dużych prędkości odczytu kodów 1-D, nawet do 90 odczytów na sekundę i ultraszybkiej akwizycji obrazu. Dzięki zastosowaniu prostej architektury czytników kodów, zaprojektowanych z własnym oświetleniem LED z łatwością można odczytywać kody z butelek przy dużych prędkościach, przy niemal całkowitym wyeliminowaniu błędów odczytu.
Process Manager jest niedrogim rozwiązaniem, które cieszy się ogromnym uznaniem wśród klientów. Jest łatwy w obsłudze i wymaga tylko minimalnych ustawień związanych z wysokością i średnicą butelek. Użytkownicy z podekscytowaniem opowiadają o korzyściach jakie niesie ze sobą wdrożenie tego rozwiązania.

Artur Zajączkowski
Automatech Sp. z o.o.