Schunk ? Chwytaki elektryczne MEG

Nowe chwytaki elektryczne MEG firmy Schunk są kompaktowe, masywne, proste w instalacji oraz wielostronne zarówno pod względem sterowania jak i manipulowania. Aktualnie typoszereg obejmuje trzy modele. Oferują: siły chwytu od 60 do 175 N, skoki całkowite od 12 do 20 mm i masy własne od 470 do 1 420 g. Do napędu i sterowania używa się silnika krokowego 24 V i sterowania zewnętrznego (MEG EC) lub zintegrowanego (MEG-50 IC). W przypadku chwytaka ze sterowaniem wewnętrznym siłę chwytu można nastawić potencjometrem na chwytaku. Sterowanie otwarciem / zamknięciem następuje bezpośrednio za pomocą wyjść cyfrowych sterowania nadrzędnego. W przypadku elektroniki zewnętrznej możliwe są nawet dojazdy do pozycji, monitorowanie położenia, jak również nastawienie parametrów za pomocą elektrycznych sygnałów nastawczych. Siły chwytu i prędkość można optymalnie dostosować do określonych wymagań. Wstępne nastawienie skoku zmniejsza czasy zamykania i otwierania, co pozwala uzyskać krótszeczasy taktowania. Producent przekonuje, że kinematyka haka klinowego i szczęki podstawowe z podwójnym prowadzeniem w łożyskach tocznych i igiełkowych zapewniają wysoką niezawodność i długą żywotność.

www.schunk.com