SABUR ? Wizcon Supervisor 9.2PL ? najnowsza wersja oprogramowania firmy Wizcon Systems

Wizcon Supervisor jest zintegrowanym systemem oprogramowania przemysłowego, który umożliwia bezpieczne zarządzanie, monitoring i sterowanie w czasie rzeczywistym procesami technologicznymi i pochodzącymi z nich informacjami z wykorzystaniem interfejsu standardowej przeglądarki internetowej. Najnowsze wydanie oprogramowania Wizcon Supervisor zostało wzbogacone o nową wersję Wizcona (Wizcon 9.2PL), zawierającego: dodatkowe cechy związane z bezpieczeństwem, logowaniem się użytkowników, zarządzaniem hasłami i komunikacją.
W poprzednich wersjach Wizcon Supervisor koniecznością było otwarcie portu (domyślnie 3028) na barierze ochronnej firewall tak, by móc uruchomić klientów internetowych systemu Wizcon. Teraz konfiguracja ta jest również możliwa poprzez port 80, który używa protokołu HTTP. Nowością w pakiecie Wizcon 9.2PL jest WizAudit, który pozwala projektującemu zbudować bazę informacji o aplikacji oraz uzyskać kompletny jej obraz. Wszystkie te informacje są bezużyteczne, jeśli nie będzie można przedstawić ich w postaci raportu. WizAudit dostarcza komplet sprawozdań w postaci plików HTML, które mogą zostać zapisane bądź wydrukowane. Następnym elementem, który został dodany do Wizcon 9.2PL, jest Web Activity Summary. Jest to opcja użyteczna podczas tworzenia podsumowań działania uczestników aplikacji w wybranym okresie czasu. Spełnia ona wymagania zawarte w normie FDA 21 CFR część 11.
Wspólnie z firmą ELUTION został opracowany interfejs komunikacyjny oparty na transmisji radiowej, który może być użyty do zbudowania sieci WirelessWizcon. Dzięki temu system Wizon może współpracować z systemem zarządzania energią AEM?, jak również z systemem zarządzania flotą ALERT?. www.sabur.com.pl