SABUR – Dream Report ? nowy, unikalny produkt dedykowany dla automatyki

Dream Report jest to nowe, unikalne narzędzie do zbierania, integracji danych oraz raportowania ? stworzone z myślą o rynku automatyki. Oprogramowanie to zostało opracowane przez grupę specjalistów z zakresu systemów automatyki, systemów wizualizacyjnych SCADA, jak i mających własne doświadczenia z dotychczas dostępnymi systemami produkcyjnymi i raportowania. Pracując od wielu lat w branży, twórcy Dream Report doskonale poznali największe bolączki i potrzeby zarówno pracowników, jak i szczebla kierowniczego firm.
Dynamiczny rozwój aplikacji produkcyjnych oraz różnorodność danych, gromadzonych w tych systemach, spowodowały konieczność stworzenia narzędzia integrującego dane w sposób umożliwiający ich analizowanie. Systemy automatyki przemysłowej nigdy dotychczas nie miały
funkcjonalnych, i zarazem łatwych w obsłudze, systemów raportowych, które dają możliwości agregacji danych z różnych źródeł. Dotychczasowe oparte były na modyfikacji standardowych aplikacji biurowych i biznesowych oraz połączeniu ich z oprogramowaniem produkcyjnym. Ich obsługa nie była łatwa, implementacja zwykle kosztowna, a ewentualne modyfikacje raportowania wymagały
dużego nakładu pracy. Dream Report jest uniwersalnym narzędziem zarówno dla pracowników wykonujących raporty na potrzeby swojego
stanowiska pracy, jak i dla kierownictwa firm, którym zintegrowane dane z różnych źródeł ułatwiają analizy, a przez to podejmowanie  biznesowych decyzji. Jego stosowanie jest możliwe przez wszystkich dotychczasowych użytkowników systemów SCADA różnych producentów, używających programów do raportowania,
opartych na: MS Excel, Crystal Report oraz innych.
Ze względu na swoją prostotę obsługi i wysoką funkcjonalność
Dream Report stanowi doskonałe uzupełnienie systemów produkcyjnych oraz innych pakietów wspomagających zarządzanie. www.sabur.com.pl