Egmont Instruments – LabJack ? tanie moduły pomiarowe podłączane przez USB i Ethernet

Firma Egmont Instruments wprowadziła do oferty wyroby amerykańskiej firmy LabJack. Są to bardzo tanie i proste w użyciu moduły pomiarowe U3 i U12, podłączane do PC przez port USB oraz moduł UE9, podłączany przez USB lub Ethernet.
Moduły mają różne kombinacje wejść i wyjść analogowych, wejść i wyjść cyfrowych, licznikowych oraz układów czasowych. Dla sygnałów analogowych wejściowych rozdzielczości są od 12 do 16 bitów, a szybkości próbkowania do 50 KS/s. Dla wyjść analogowych rozdzielczości są 8, 10 lub 12 bitów. Moduły mają też dodatkowe wejścia i wyjścia cyfrowe w różnych kombinacjach oraz liczniki i układy czasowe. W przypadku modułów U3 i U12 do jednego hosta USB można podłączyć więcej niż 1 moduł. Moduły U3, U12 i UE9 mogą pracować na USB 2.0 i USB 1.1, zasilane są bezpośrednio z portu USB. Moduł UE9 przy pracy z Ethernetem wymaga zasilania zewnętrznego. Do podłączenia sygnałów moduły mają zaciski śrubowe oraz typowe złącza D-Sub.
Oprogramowanie dostępne bezpłatnie dla modułów LabJack to sterowniki i przykłady programów pod Windows 98/ME/2000/XP, Pocket PC, Linux kernel v2.4 i v2.6, LabView VI, LabWindows/CVI, Agilent VEE, Matlab, Testpoint, DasyLab, Excel, C/C++, VC/C++ 6, Borland C Builder, VB 6,
VBA (Microsoft Excel 2000), PowerBASIC, .NET, ActiveX, Delphi, Java, Perl, a także program pomiarowy DAQFactory Express Software (Windows 2000/XP) oraz oprogramowanie do ładowania nowych wersji firmware. Dostępne oprogramowanie zależy od konkretnego modułu pomiarowego. www.egmont.com.pl