Rynek paneli operatorskich

    Marcin Marcińczyk, InduProgress
    Rynek paneli operatorskich
    Polski rynek rozwiązań HMI cały czas rozwija się bardzo dynamicznie. Obecny wachlarz zastosowań paneli operatorskich jest niezwykle szeroki, a co za tym idzie – równie szeroki jest zakres odbiorców tychże systemów. W prostych zastosowaniach panel operatorski stanowi wyłącznie interfejs do wprowadzania danych, w zaawansowanych – HMI jest centralnym punktem komunikacyjnym i odpowiada za zbieranie i przetwarzanie danych z wielu urządzeń. Szybki rozwój rynku automatyki sprawia, że klienci są otwarci na nowe funkcjonalności, jakie oferują panele operatorskie.
    Nasi odbiorcy, w zależności od aplikacji, do której stosowane są panele HMI, cenią sobie duże możliwości komunikacyjne w postaci sterowników kompatybilnych z urządzeniami wielu producentów obecnych na rynku, jakość wykonania, żywotność oraz wytrzymałość mechaniczną. Bardzo istotne jest także profesjonalne wsparcie techniczne, pozwalające na skrócenie czasu potrzebnego na wdrożenie systemu. Rozbudowane i intuicyjne oprogramowanie jest kolejną cechą pożądaną przez odbiorców.
    Ze względu na rosnące zastosowanie Ethernetu jako medium komunikacyjnego w systemach przemysłowych duży nacisk kładzie się obecnie na ten właśnie rodzaj przesyłania informacji. Panele operatorskie wyposażone w złącze Ethernetowe, jeśli tylko posiadają bogate oprogramowanie w postaci sterowników do elementów wykonawczych automatyki przemysłowej, dają ogromne możliwości integrowania całych systemów z siecią komputerową.