Rozwiązanie ABB w zakresie dostarczania energii z nabrzeża na statek (?shore-to-ship?) w Rotterdamie

Jedna z największych na świecie instalacji ?pod klucz?, służąca do zasilania okrętów bezpośrednio z nabrzeża, została uruchomiona w terminalu promowym Stena Line w rotterdamskim porcie.
Promy odgrywają istotną rolę w sieci transportu publicznego w wielu nadbrzeżnych miastach i miasteczkach. Jednostki, które przebywają w portach średnio przez sześć godzin, potrzebują zasilania systemu ogrzewania i chłodzenia, wentylacji, wyposażenia kambuza itp. Obecnie potrzebny prąd wytwarzany jest przy pomocy znajdujących się na pokładzie zespołów prądotwórczych z silnikiem wysokoprężnym, które stanowią uciążliwe źródło hałasu, drgań, emisji szkodliwych gazów oraz towarzyszącego im nieprzyjemnego zapachu.
Ponad 100 000 jednostek, zacumowanych w 4500 portach na świecie, produkuje około 900 milionów ton dwutlenku węgla rocznie. Jest to równowartość emisji z 220 opalanych węglem elektrowni. Oszacowano, że do roku 2015 handel morski zwiększy się trzykrotnie.
Rozwiązanie ABB, umożliwiające dostarczanie energii z z nabrzeża na statek, pomaga ograniczyć emisję dwutlenku węgla o 98 procent i w znaczącym stopniu zmniejszyć poziom hałasu i drgań w portach dzięki połączeniu statków ze źródłem zasilania w porcie za pomocą odpowiedniego złącza. Oznacza to, że nie trzeba już uruchamiać silników na promach cumujących w porcie. Bezpośrednie zasilanie z lądowej sieci elektroenergetycznej pozwala na skuteczną obsługę urządzeń na promach przy jednoczesnym zmniejszeniu emisji. 
Dnia 15 czerwca w porcie w Rotterdamie zostało uruchomione w pełni zintegrowane rozwiązanie w zakresie zasilania statków z lądu. Operator terminala, firma Stena Line B.V., spółka zależna Stena AB, jednej z największych na świecie firm obsługujących ruch promowy, poczyniła kroki zmierzające do ograniczania negatywne