Robotyka jako usługa zyskuje zwolenników w przemyśle

Źródło: Robotic Industries Association

Robotyka jako usługa (RaaS), pozwalająca producentom na korzystanie z możliwości oraz funkcji robotów przemysłowych i współpracujących bez konieczności ich kupowania, obecnie coraz bardziej zyskuje na popularności.

Robotyka jako usługa (Robotics as a Service ? RaaS) pozwala producentom na wykorzystywanie możliwości robotów przemysłowych i współpracujących w swoich zakładach. W tym modelu producenci wypożyczają robota od jego producenta, płacąc za godziny pracy maszyny.

Usługa RaaS pojawiła się w 2013 roku; zyskała już jednak sporą popularność w sektorze przemysłowym, ponieważ producentom przypadła do gustu idea korzystania z robotów pracujących bezpiecznie wśród ludzi. Obecnie dostępne są innowacyjne oferty w tym zakresie dla firm poszukujących możliwości automatyzacji. RaaS umożliwia wprowadzenie automatyki przemysłowej niemal do każdej operacji realizowanej w zakładach.

Korzyści z usługi RaaS dla producentów

Model RaaS wypożyczania robotów przemysłowych oferuje korzyści producentom przede wszystkim przez ogromne obniżenie kosztów wejścia do świata robotyki przemysłowej. Takie podejście minimalizuje wydatki kapitałowe i ułatwia szybsze uzyskanie zwrotu z inwestycji (ROI).

Poza niższymi kosztami istotną korzyścią z RaaS jest to, że wiele robotów wypożyczanych w ramach tej usługi wymaga bardzo mało pracy związanej z integracją lub nie wymaga jej wcale, a ostatecznie same roboty są łatwe w codziennej eksploatacji w zakładach. Pozwala to firmom produkcyjnym minimalizować wydatki operacyjne i upraszcza procedury wprowadzania robotów do zakładu.

Inną główną korzyścią z usługi RaaS jest to, że same roboty są często konstruowane tak, aby były jak najbardziej elastyczne (uniwersalne). Gdy roboty są w stanie wykonywać wiele różnych zadań przy małej (albo zerowej) ilości pracy potrzebnej do ich zaprogramowania, zwiększa to ich rentowność i przyspiesza zwrot z inwestycji.

Cechy umożliwiające osiągnięcie sukcesu dzięki RaaS

Jedną z cech modelu RaaS jest rozwój robotyki w oparciu o technologię chmury obliczeniowej. Wykorzystanie chmury pozwala producentom wyposażenia oryginalnego (OEM) zarówno na zdalne programowanie robotów, jak i monitorowanie ich pracy oraz kondycji w czasie rzeczywistym. Minimalizuje wymagania dla użytkownika końcowego dotyczące konserwacji robotów, co z kolei pomaga zaoszczędzić czas i pieniądze oraz działa na korzyść wydłużania bezawaryjnej pracy robotów. Co istotne, usługi realizowane w chmurze pozwalają także producentom OEM na stwierdzenie, ile godzin pracował dany robot, i wystawienie na tej podstawie rachunku dla firmy, która wypożyczyła tę maszynę.

Elastyczne opcje wypożyczania robotów także działają na korzyść rozrastania się usług RaaS w sektorze przemysłowym. Niektórzy dostawcy usług RaaS oferują trwające kilka miesięcy okresy próbne, które pozwalają producentom na przetestowanie robota w swoim zakładzie przy małym ryzyku finansowym lub operacyjnym. Inni dostawcy RaaS oferują elastyczne i bezterminowe wypożyczanie robotów, co czyni tę usługę jeszcze bardziej atrakcyjną.

Usługa RaaS jest najnowszym sposobem wprowadzania automatyki do sektora przemysłowego po znacznie mniejszych kosztach. Wypożyczanie robotów minimalizuje wysokie koszty początkowe związane z wprowadzaniem automatyzacji w postaci robotów, a także pozwala producentom na elastyczność, której potrzebują w swoich operacjach.


Robotic Industries Association (RIA)