BlacklineSafety G7c

System bezpieczeństwa pracowników samodzielnych BlacklineSafety to urządzenia monitorujące bezpieczeństwo pracownika gdziekolwiek się znajduje. Wystarczy aby pracownik był w zasięgu sieci GSM. Dzięki systemowi możemy zapewnić pracownikowi wsparcie i pomoc przy wypadku (gdy upadnie, przestanie się ruszać, będzie narażony na działanie gazów czy sam aktywuje alarm). System umożliwia lokalizację i komunikację, dzięki którym pomoc może przyjść szybko i uratować życie zagrożonej osoby.

Przykładowe osobiste urządzenie bezpieczeństwa G7c może zapewnić następującą funkcjonalność (która może być modyfikowana w zależności od potrzeb):

– detektor wielogazowy – może mierzyć 1 lub 4 gazy (5 gazów z sensorem 2-gazowym CO/H2S). Opcjonalnie wyposażony w pompkę zasysającą. Lista gazów: gazy wybuchowe LEL (Infra-Red), CO, H2S, O2, SO2, Cl2, ClO2, H2, HCN, NH3, CO2, LZO (PID)
– czujnik bezruchu – aktywuje alarm przy braku ruchu użytkownika
– czujnik upadku – aktywuje się przy upadku
– alarm SOS – uruchamiany ręcznie przez użytkownika
– cichy alarm SOS – kiedy z jakiegoś powodu nie chcemy zwracać uwagi otoczenia (np. dla kierowców, ochrony lub konwojentów)
– meldowanie się (check-in) – funkcja wymuszonego zgłaszania się co określony czas, jeżeli pracownik tego nie zrobi urządzenie zgłosi alarm
– komunikacja głosowa między urządzeniami PTT (push-to-talk) – to możliwość porozumiewania się między urządzeniami podobnie jak radio, ale o zasięgu GSM
otrzymywanie powiadomień (alarmów) grupowych – np. alarm ewakuacji
– możliwa jest komunikacja głosowa (telefoniczna) – podczas alarmu operator może dzwonić na G7c jak na telefon
– Blackline Live, czyli system odbierający wszelkie alarmy, wizualizujący lokalizację urządzeń i zbierający dane Blackline Analytics oraz czuwający nad sprawnością urządzeń
– lokalizacja GPS G7c ma wbudowany GPS, dzięki któremu możliwe jest określenie pozycji użytkownika urządzenia (z użyciem Google Maps)
– lokalizacja wewnątrz budynków za pomocą sieci GSM i reflektorów (Beacon) możliwe jest określenie pozycji użytkownika wewnątrz budynku z dużą dokładnością zależną od mocy reflektora (z użyciem planów zakładu, w tym różnych pięter umiejscowionych w Google Maps)
– monitoring może się odbywać samodzielnie (przez operatora zakładu) lub przez wyspecjalizowaną firmę zewnętrzną