Relpol – Nowe przekaźniki serii MT-PI-17S

<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=utf-8″ /><meta name=”ProgId” content=”Word.Document” /><meta name=”Generator” content=”Microsoft Word 12″ /><meta name=”Originator” content=”Microsoft Word 12″ />

W ofercie Relpol pojawiła się rodzina modułowych, elektromagnetycznych przekaźników instalacyjnych z jednym i dwoma zestykami zwiernymi, w wersjach na znamionowe napięcia zasilające: AC/DC – 12, 48, 115 V; AC/DC – 24 V (zaciski A1 i A2) + AC – 230 V (zaciski A1 i A3). Zestyki przekaźników zdolne są do przenoszenia dużych obciążeń. Wersje z jednym zestykiem zwiernym mogą sterować obciążeniem AC1 do 16 A / 250 V, a wersje z dwoma zestykami zwiernymi mogą sterować obciążeniem AC1 do 8 A / 250 V. Wszystkie przekaźniki wyposażone są w zieloną diodę LED sygnalizującą podłączenie zasilania na zaciski wejściowe A1:A2.  
www.relpol.pl