Reichle&De-Massari – rozgałeźnik gniazda RJ45

Firma Reichle&De-Massari wzbogaciła swoją ofertę o miniaturowy rozgałęźnik (microsplitter) RMS45. Umożliwia on wyodrębnienie poszczególnych par przewodów zarobionych w module gniazda RJ45 i przeznaczenie ich pod nowe usługi. Dzięki jedno- lub dwuparowym konektorom, w obrębie 4 par przewodu można jednocześnie podłączyć do tego samego gniazda RJ45 dowolną kombinację urządzeń z interfejsem Ethernet, telefonów analogowych i cyfrowych. Instalacja może objąć na przykład dwa urządzenia LAN lub 4 telefony. 

Rozgałęźnik umożliwia optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów kablowych i elastyczne dostosowanie ich do bieżących wymagań. Niewielkie rozmiary i płaski kształt RMS45 sprawiają, że nie odstaje on od gniazda. Microsplitter Reichle&De-Massari spełnia wszelkie normy przewidziane dla kategorii 3, 5 oraz 6, może być stosowany z kablami ekranowanymi i nieekranowanymi.  

Aby zainstalować RMS45 i podłączyć dodatkowe usługi, wystarczy wsunąć rozgałęźnik do modułu RJ45. System kodowania za pomocą kolorowych klipsów eliminuje ryzyko pomyłki podczas instalacji urządzeń peryferyjnych.