Radia przemysłowe ProSoft Technology industrial 802.11n

Obecnie dołączona do wszystkich rodzajów radia RadioLinx IHN (industrial 802.11n) ProSoft Technology, nowa specyfikacja ?Personality? automatycznie zapisuje i ładuje konfiguracje radiowe. Ta funkcja jest ważna pod kątem zapisywania oraz kontroli ustawień konfiguracyjnych.
 
Seria w klasie automatycznej RadioLinx IHN (industrial 802.11n) obecnie wyposażona jest w cechę Personality. Nowa funkcja automatycznie zapisuje i ładuje konfiguracje radiowe. Składa się z karty pamięci stopnia przemysłowego SD (ang. Secured Digital, czyli bezpieczna cyfrowa) oraz posiada zdolność odczytu/zapisu informacji o konfiguracji z/na tej karcie.

Z punktu widzenia użytkownika, typowe korzyści to:
-Zarządzanie oraz dystrybucja wielu profili konfiguracyjnych. Jest to ważna funkcja dla konstruktorów maszyn, ponieważ muszą oni replikować wiele systemów za pomocą tych samych ustawień.
– Zwiększony czas nieprzerwanej pracy sieci.
– Łatwiejsze kopiowanie oraz obsługa konfiguracji radiowych.
– Naprawa po uszkodzeniach (uszkodzone radio szybko powraca do pracy). W razie usterki, cecha Personality pozwala na załadowanie konfiguracji szybko do radia zastępczego. Karta SD może zostać wyjęta z radia, które już nie działa i można ją następnie włożyć do nowego radia (nie jest wymagany komputer), lub można skopiować zarchiwizowane konfiguracje do karty pamięci SD i włożyć do nowego radia.

Kiedy konfiguracja radiowa jest już zakończona i zapisana (a karta SD jest obecna w RadioLinx), radio zapisuje nową konfiguracje na karcie Personality.

Radio może funkcjonować normalnie z kartą Personality lub bez niej. Po włączeniu radio najpierw sprawdza, czy karta SD, zawierająca konfigurację jest obecna; jeśli tak radio kopiuje ustawienia z karty SD do wewnętrznej pamięci typu flash. W przeciwnym razie, korzysta z konfiguracji już zainstalowanej w pamięci.
Jest to standardowa funkcja we wszystkich modelach serii RadioLinx IHN (Industrial 802.11n) ProSoft Technology.