Przyszedł czas na specjalizowane rozwiązania informatyczne

    Dariusz Kacperczyk, wiceprezes EQ System
    Pomimo wielu wdrożeń systemów ERP w firmach produkcyjnych nadal najpopularniejszym systemem do planowania produkcji jest… Excel. To zaskakujące, zważywszy na to, że Excel jest równie popularny zarówno w firmach korzystających z prostych, wręcz pudełkowych systemów, jak i z systemów rozbudowanych, wyposażonych w moduły przeznaczone dla produkcji, także wśród systemów autorstwa światowych liderów ERP.
    Przyczyny tego nie należy upatrywać w niemożności spełnienia wymogów przez firmy produkcyjne czy w braku świadomości ich menedżerów, lecz m.in. w obawie przed niespełnionymi obietnicami dostawców, niezrozumieniu przez nich celów biznesowych itd. Polskie firmy są świadome konieczności optymalizacji kosztów i poprawy efektywności funkcjonowania i źródeł tej poprawy poszukują nie tylko w działaniach finansowych i HR, ale również w organizacji optymalnej produkcji.
    Twierdzę, że przyszedł czas na rozwiązania informatyczne dedykowane stricte produkcji, wsparte wiedzą specjalistów z zakresu organizacji produkcji – analityków, konsultantów, którzy system informatyczny wykorzystują jako narzędzie do poprawy logistyki produkcji. W którym potrafią odwzorować problematykę optymalizacji przezbrojeń, optymalnego wykorzystania zasobów, minimalizacji WIP, zmniejszania stanów magazynowych, skracania leadtime dostaw, rzeczywistego procesu sterowania produkcją itd. Którzy potrafią poprzez realizację takich celów cząstkowych zwiększyć efektywność przedsiębiorstwa w ogólnej mapie strumienia wartości.