Przemysłowa obróbka obrazu i optyczna kontrola jakości w przemyśle

W Warszawie, 24 maja 2007 r. zakończyły się pierwsze polsko-niemieckie Dni Transferu Technologii.

Kongres został zorganizowany wspólnie z Biurem Kooperacji Badawczej w Warszawie, należącym do sieci Międzynarodowej Kooperacji Technologicznej, prowadzonej przez AiF (Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen), z niemiecką siecią badawczą OptoNet e. V. oraz z Vision Academy z Niemiec.

Wynik spotkania przekroczył wszelkie oczekiwania. Łącznie zarejestrowało się 56 uczestników z Niemiec i Polski, przy czym fachowa tematyka wykładów odpowiadała zapotrzebowaniu uczestników.

Przy tak dobrych przesłankach spotkanie stanowi dobry początek dla rozwoju współpracy polskich i niemieckich firm oraz uczelni w zakresie przemysłowej obróbki obrazu. Jak podkreślił w swojej mowie powitalnej radca ambasady niemieckiej, p. Kern: ? Wszystkie branże muszą sprostać globalnym wymaganiom jakościowym, w związku z czym przy wielu zastosowaniach nie są w stanie ominąć tej nowej technologii.

Wszystkie wykłady oraz informacje znajdują się na stronie: www.ttn-network.org. Kolejne spotkanie planowane jest jesienią 2007 r. Firmy oraz instytucje zainteresowane przemysłową obróbką obrazu i optyczną kontrolą jakości w przemyśle, możliwościami uzyskania wsparcia dla współpracy polsko-niemieckiej oraz współpracą na zasadzie partnera prowadzącego w Polsce szkolenia na zlecenie Vision Academy, TTN zaprasza do kontaktu pod następującym adresem:

TTN ? Training and Transfer Network
c/o Vision Academy GmbH
ul. Konrad-Zuse 15
D-99099 Erfurt / Niemcy
tel. +49 (0) 361-4262-187
www.ttn-network.orgwww.vision-academy.org