2005 dobrym rokiem dla systemów wizji maszynowej

Według analiz rynkowych przemysłu wizji maszynowej za rok 2005 był to bardzo dobry rok dla tej branży. Co więcej specjaliści oczekują, że w 2006 roku nastąpi dalszy wzrost wartości rynku. Największe zyski przyniosła sprzedaż inteligentnych kamer ? przychody firm wzrosły z tego tytułu o 14,4%. Z kolei sprzedaż specjalistycznych systemów wizji maszynowej wzrosła o 6,4%. Ten szybko rosnący rynek obejmuje: kamery, urządzenia optyczne i oprogramowanie wizyjne.
Analitycy rynkowi podkreślają, że rynek wizji maszynowej w Ameryce Północnej ma się coraz lepiej, jest silny i prężny ? co jest szczególnie widoczne od 2004 roku. Wszystkie prognozy wskazują, że i ten rok będzie udany, ponieważ wiele firm produkcyjnych nie przestaje inwestować w nowe technologie, takie jak np. systemy wizji maszynowej. Pozwala utrzymać firmom silną pozycję na rynku i być ważnym graczem.
Odzwierciedleniem dużego zapotrzebowania na tego typu technologie może być fakt, iż targi wystawiennicze dedykowane wizji maszynowej cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem.
Źródło: automatyka.pl