Przejrzyste korzyści

Po raz pierwszy dostawca szaf sterowniczych dla przemysłu szklarskiego zastosował IO Link do komunikacji pomiędzy systemem sterowania a urządzeniami wykonawczymi. Rezultat – oszczędność miejsca i czasu, znaczne zmniejszenie okablowania, mniej błędów podczas wykonywania połączeń oraz obszerna diagnostyka każdego odpływu silnikowego.
Firma Mogensen GmbH &Co. KG, z siedzibą w miejscowości Wedel niedaleko Hamburga, dostarczyła szkockiemu przedsiębiorstwu zajmującemu się recyklingiem linię do sortowania odpadów szklanych. Za instalację systemu odpowiedzialna była firma Miprotek, która zdecydowała się zastosować po raz pierwszy rozwiązanie oparte na standardzie IO-Link do sterowania układami rozruchowymi. Powodem, dla którego Miprotek wybrał tę technologię, było proste okablowanie, którego montaż zajmuje o wiele mniej cennego czasu.
Transportery szkła w całym zakładzie wyposażone są w ponad 100 silników, w większości uruchamianych w rozruchu bezpośrednim. W rezultacie ponad 100 układów rozruchowych w szafie sterowniczej zostało tak samo sparametryzowanych za pomocą styczników Sirius 3RT2 oraz zabezpieczeń silnikowych 3RV2. Pośród różnych zalet wspomnianych urządzeń dla wykonawcy szczególne znaczenie miała prostota łączenia styczników z wyłącznikami oraz modułami komunikacyjnymi, które obsługują standard IO-Link.
Modułowość systemu
Klient oczekiwał, by w przypadku transportu istniała możliwość łatwego odłączenia segmentów szaf sterowania.
Dzięki zastosowaniu technologii IO-Link nie stanowiło to żadnego problemu. W dowolnym momencie można odłączyć połączenia poszczególnych odpływów od mastera IO-Link, aby odseparować system sterowania od urządzeń wykonawczych. Aż cztery urządzenia mogą być wysterowane z jednego kanału mastera IO-Link. W tym celu zaledwie trzy żyły muszą być doprowadzone z kanału mastera do pierwszego z czterech układów rozruchowych. Master ma cztery kanały i jest umiejscowiony w module rozproszonych wejść/wyjść Simatic ET200S. Umożliwia to sterowanie nawet 16 układami rozruchowymi za pomocą jednego mastera przy wykonaniu zaledwie 40 punktów łączeniowych. Ciekawą cechą takiego rozwiązania jest to, że moduł komunikacyjny zainstalowany na styczniku informuje również o stanie wyłącznika silnikowego, co w rezultacie pozwala na przejrzystą diagnostykę przy znacznej redukcji okablowania. Instalacja sortowania odpadów została wyposażona w 10 masterów IO-Link, które znalazły się w 8 rozproszonych układach wejść/wyjść ET200S. Zostały one połączone za pośrednictwem sieci Profinet z jednostką sterującą Simatic S7-317 PN/DP, która steruje całym systemem, co umożliwia stałą wymianę informacji od poziomu urządzenia wykonawczego do systemu zarządzania, a tym samym znacząco upraszcza obsługę i umożliwia obszerną diagnostykę całej instalacji.
Prosta wizualizacja
Kolejnym przykładem współdziałania rozwiązania opartego na IO-Link z innymi rozwiązaniami firmy Siemens jest łatwa integracja z systemem wizualizacji Simatic WinCC flexible. W tym celu firma Miprotek stworzyła specjalny blok funkcyjny w języku SCL, który pozwala użytkownikowi na podgląd statusu każdego silnika na ekranie wizualizacji oraz dostarcza informacje o błędach i ostrzeżeniach po wybraniu danego napędu. Dodatkowo integracja w TIA upraszcza zdalny serwis, co jest szczególnie ważne w przypadku firm integratorskich o zasięgu globalnym. W połączeniu z Profinetem IO-Link pozwala na diagnostykę każdego pojedynczego urządzenia wykonawczego. Już pierwsze zastosowanie pokazuje, że technologia sterowania w znaczący sposób została uproszczona – od etapu projektowania instalacji, poprzez montaż, uruchomienie i serwis. Dlatego zastosowanie technologii IO-Link było oczywistą decyzją już od samego początku.
Siemens www.automatyka.siemens.pl