Producent części samochodowych zmienia skrzynie biegów bez zmiany chwytaka

Dostawca OEM eliminuje potrzebę kosztownych przezbrojeń dzięki zastosowaniu elektrycznych chwytaków.

Aby sprostać rynkowym wymaganiom, jeden z największych dostawców części motoryzacyjnych zwrócił się do Moore Control, z siedzibą w Dexter (Michigan, USA), z pytaniem o system transportowy, który przenosiłby części między różnymi stanowiskami roboczymi – od przygotówek podlegających toczeniu po gotowe skrzynie biegów.
– Tradycyjne systemy przenoszenia skrzyń są projektowane do przenoszenia jednego typu części – mówiSteve Moore, prezes Moore Controls. – Przezbrajanie jest czasochłonne, wymaga przydziału zasobów i bezpośrednio wpływa na wydajność. Wymagania dzisiejszego globalnego rynku zmuszają dostawców części samochodowych do poszukiwania elastycznych metod transportu większej ilości części, bez dodatkowych modyfikacji i przezbrajania.
Moore wybrało równoległe dwuramienne chwytaki z silnikami zasilanymi napięciem 24 V i enkoderami. Chwytaki montuje się na suwnicach, robotach i modułowych bramach, które można dopasowywać do danego stanowiska wytwórczego. Każda z modułowych bram jest wyposażona w przynajmniej dwa chwytaki, niektóre z nich wykorzystują ich nawet pięć. Duża linia zintegrowanych, zautomatyzowanych stacji ma setki chwytaków.
W większości typowych aplikacji chwytaki są zamontowane do standardowych pneumatycznych komponentów: siłowników obrotowych, zaworów i bloków przygotowania powietrza. Na pneumatycznym cylindrze montuje się dwa zestawy chwytaków. Chwytaki są obrócone do siebie pod kątem 90 stopni, więc gdy jeden z nich chwyta koło zębate za jego zewnętrzną krawędź, drugi jest w stanie podnieść kolejne koło, zapewniając ciągłość operacji. Gdy chwytak zaciska się na zewnętrznej krawędzi każdego z kół, system mierzy ich średnicę i odrzuca wszystkie detale o niewłaściwym wymiarze.
Aby możliwy był pomiar i identyfikacja każdego z kół zębatych, elektryczne chwytaki napędzane przez silniki serwo za pomocą śruby pociągowej są sterowane przez PLC. Kontroler silnika z każdego stanowiska komunikuje się z PLC za pomocą sieci Profibus i protokołu bezpieczeństwa ProfiSafe. PLC oblicza absolutne położenie ramion chwytaka, przesyła komendy do sterownika chwytaka i mierzy każdą część.
Bryan Morehouse jest inżynierem  projektów branży Automotive w Festo