Polski rynek robotyki i jego rozwój

Polski rynek robotyki i jego rozwój
Rynek robotów przemysłowych w Europie Centralnej, w tym w Polsce, jest specyficzny. W porównaniu do krajów uprzemysłowionych w Polsce przez ostatnie lata na rynku pracy dostępna była bardzo tania siła robocza, która utrudniała rozwój robotyki. Łatwo zauważyć tę zależność, analizując współczynnik gęstości robotyzacji na świecie. Współczynnik ten określa, ile jest pracujących robotów na 10 000 osób zatrudnionych w danym przemyśle. W krajach rozwiniętych, takich jak Japonia, Korea Południowa czy Niemcy, wskaźnik ten w roku 2010 wynosił odpowiednio 306, 287 oraz 253. Dla porównania w Polsce wynosi on mniej niż 10. 
Podstawowym powodem rozwoju robotyki w Polsce jest rosnący koszt utrzymania pracownika. Kilka lat temu, ze względu na tanią siłę roboczą, nie opłacało się instalować robotów. Dziś ten trend zmienia się na korzyść robotyki. Produkty, przy których wykorzystuje się roboty, są przede wszystkim tańsze i cechuje je wysoka jakość wykonania. Rosnące zainteresowanie robotami przemysłowymi spowodowane jest także stale malejącymi cenami przy jednoczesnym wzroście ich funkcjonalności. Rozwój robotyki hamuje natomiast brak świadomości osób oraz firm na temat opłacalności stosowania robotów. Zapytania dotyczące rozwiązań z zakresu robotyki otrzymujemy najczęściej od firm, które już mają jedną lub więcej aplikacji zrobotyzowanych.