Dobór robota

Dobór robota
Decydując się na stanowisko zrobotyzowane, należy bardzo starannie dobrać parametry robota do zaplanowanej aplikacji. Podstawowymi parametrami robota jest jego zasięg oraz nośność. Dokładne dopasowanie potrzeb oraz dobranie parametrów do danej aplikacji może mieć wpływ na przebieg procesu produkcyjnego, jak również na koszty całej inwestycji. Oprócz standardowych parametrów robota należy także dokonać wyboru wariantu samej mechaniki manipulatora oraz konfiguracji szafy sterowniczej. W przypadku samej mechaniki zwracamy szczególną uwagę na środowisko pracy, dokładność oraz wariant, np. robot czteroosiowy lub sześcioosiowy. Dobierając opcje szafy sterowniczej, należy dokonać wyboru sposobu komunikacji z maszynami współpracującymi, jak również oprogramowania wspomagającego proces technologiczny, np. spawanie czy klejenie. Nasi specjaliści wspomagają klientów przy użyciu specjalnego oprogramowania symulacyjnego oraz obliczeniowego podczas doboru robota.