Phoenix Contact – Przekaźniki bezpieczeństwa dedykowane wszystkim standardom bezpieczeństwa

Phoenix Contact jest jednym z pierwszych producentów, który zaprezentował kompletną rodzinę  przekaźników bezpieczeństwa zgodnych z nowymi standardami bezpieczeństwa.
Poza istniejącymi modułami, mającymi certyfikaty aż do SIL 3 zgodnie z normą IEC 61508, firma Phoenix Contact oferuje szeroką gamę produktów do nowego standardu bezpieczeństwa „PL e”. Produkty te spełniają normy ISO 13849-1, SILCL  oraz IEC 62061.
Standard EN 954-1 z kategoriami bezpieczeństwa od kategorii B do kategorii 4 został wycofany z użycia w listopadzie 2009. Norma 13849-1, będąca jego następcą, wyznacza nowy standard w budowie maszyn i urządzeń i powinna być stosowana zarówno do  elektrycznych, pneumatycznych oraz hydraulicznych urządzeń sterujących.
Norma IEC 62061, stanowiąca rozwinięcie normy IEC 61508, została specjalnie dostosowana do złożonych systemów elektronicznych w budowie maszyn. Wspólną cechą nowych standardów jest użycie metody probabilistycznej. Zawiera ona prawdopodobieństwo niezawodności lub uszkodzenia dla każdego komponentu – od czujników do urządzeń wykonawczych. Aby wspomóc fazę przejścia  ze starego standardu na nowy, firma Phoenix Contact oferuje swoją pomoc. www.phoenixcontact.pl