Phoenix Contact – Przekaźnik EMD-SL-LL-230

Przekaźnik EMD-SL-LL-230 firmy Phoenix Contact umożliwia monitorowanie poziomu napełnienia pojemników cieczami przewodzącymi. Jeśli poziom cieczy, ustalony za pomocą sondy, zostanie osiągnięty, może pojawić się komunikat lub może zostać wyłączona pompa bądź maszyna. Funkcja dwustopniowej kontroli umożliwia stosowanie urządzenia w różnych sferach, takich jak gospodarka wodna, gospodarka ściekami, przemysł spożywczy, produkcja napojów i przemysł chemiczny. Moduł można wykorzystywać również w zastosowania mechaniczno-inżynierskich do monitorowania pojemników na zimne ciecze lub zbiorników oleju.  

Dzięki szerokiemu zakresowi regulacji czułości od 0,25 do 100 kWm urządzenie nadaje się do monitorowania prawie wszystkich rodzajów cieczy. Czasy opóźnienia można regulować od 0,5 do 10 s, zabezpieczając się w ten sposób przed błędnym wyłączeniem spowodowanym falami lub pianą. Urządzenie jest zasilane napięciem 230 V AC. Obwód pomiarowy jest galwanicznie izolowany od obwodu zasilania.

www.phoenixcontact.pl