Ogromny krok naprzód w poszukiwaniu ropy naftowej i gazu

    Shell i HP opracowują rozwiązanie do wykrywania zjawisk sejsmicznych, zapewniające uzyskanie wyjątkowo dokładnych danych.
    Branża paliwowa wymaga dokładnych danych sejsmicznych, które ułatwią precyzyjną ocenę możliwości poszukiwania surowców nadających się do wykorzystania w produkcji, a także efektywne monitorowanie tworzących się zasobów. Dzięki większej liczbie kanałów i większemu zakresowi częstotliwości czujników w porównaniu z obecnie dostępnym rozwiązaniem nowy system zapewni znacznie wyższą jakość danych sejsmicznych.
    Wiedza i doświadczenie HP i Shell wzajemnie się uzupełniają, co pozwala na zbudowanie przełomowego rozwiązania, które umożliwi wykrywanie, gromadzenie i przechowywanie danych geofizycznych. Produkt będzie się bezproblemowo integrował z systemem do wydajnych obliczeń i środowiskiem obrazowania sejsmicznego firmy Shell, a także zostanie wdrożony bezpieczniej i bardziej efektywnie niż obecnie pracujące systemy.
    Produkt zostanie zrealizowany przez dział HP Enterprise Services i zostanie wyposażony w najnowocześniejszą, wydajną technologię wykrywania, dostarczoną przez  HP Labs oraz dział druku i przetwarzania obrazu (Imaging and Printing Group). Ponadto system wykorzystuje produkty sieciowe HP ProCurve, a także pamięć masową, jednostki obliczeniowe i oprogramowanie HP.
    Strategiczna współpraca z firmą Shell jest podstawą działań HP w zakresie rozwoju systemu informacyjnego, który umożliwi podejmowanie szybkich i trafnych decyzji, mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa oraz ochronę środowiska naturalnego, i poprawi rentowność rozwiązań biznesowych. Rozwiązania do wykrywania zjawisk sejsmicznych dostarczą nowych informacji dzięki wykorzystaniu sieci czujników, zgromadzonych danych i narzędzi analitycznych, które monitorują środowisko, zasoby oraz bezpieczeństwo i higienę pracy. www.hp.com/go/sensingsolutions