Ograniczenie kosztów, wygoda, bezpieczeństwo

Wojciech Trojniar, menedżer produktu w firmie ASTOR
Usługi związane z przetwarzaniem danych w chmurze z roku na rok stają się coraz bardziej popularne. Dzieje się tak ze względu na ograniczenie kosztów początkowych inwestycji, związanych z koniecznością zakupu i utrzymania lokalnej infrastruktury sprzętowej, oraz cyklicznych aktualizacji oprogramowania. Przykładem usługi, która znajduje zastosowanie w przemyśle, jest archiwizacja i udostępnianie narzędzi do analizy w chmurze – Wonderware Online.
Szereg wiodących firm na rynku oferuje rozwiązania pozwalające na historyzację zmiennych, bezpośrednio z urządzeń produkcyjnych, na zdalnych serwerach w chmurze (np. w środowisku Windows Azure Cloud Services). Korzystanie z takiego produktu, po opłaceniu abonamentu, całkowicie eliminuje konieczność zakupu i konfiguracji serwerów do lokalnej archiwizacji zmiennych.
Dostęp do zebranych informacji możliwy jest z dowolnego miejsca na świecie z poziomu komputera, smartfonu czy tabletu, poprzez specjalną aplikację lub przeglądarkę internetową.
Przechowywanie danych w zdalnej lokalizacji skutecznie zabezpiecza użytkownika przed ryzykiem ich utraty przez fizyczną zmianę lokalizacji. Aby proces przesyłu informacji był w pełni bezpieczny, używane są analogiczne metody zabezpieczeń, jak w wiodącychinstytucjach finansowych, czyli uwierzytelnianie, autoryzacja i szyfrowanie.