Od roku 2003 biznesowy indeks przemysłowych systemów sterujących NEMA poszedł w górę o 14%

Amerykańskie Narodowe Stowarzyszenie Producentów Artykułów Elektrycznych ? The National Electrical Manufacturers Association (NEMA) donosi, że podstawowyindeks przemysłowych systemów sterowania wzrósł o 14% w trzecim kwartale roku 2004 (3Q04) w porównaniu do tego samego okresu ubiegłego roku. Osiągnięty w trzecim kwartale poziom indeksu wynoszący 84,4 to najwyższe notowania tego indeksu od pierwszego kwartału roku 2001. Chocia ż indeks nie odzyskał jeszcze poziomu notowań szczytowych ? 102 punkty, jakie osiągnął na początku roku 2000, jest to wskazówka, że po siedmiu z dziewięciu ostatnich kwarta łów odnotowano poprawę.

Podobnie, chociaż połączone indeksy NEMA, obejmujące podstawowe elementy systemów sterujących oraz napędy z regulacją prędkości, spadły nieco w porównaniu zdrugim kwartałem 2004 roku, wartość za trzeci kwartał wynosząca 104,8 była o 8% wyższa, niż w tym samym kwartale roku 2003.

Ten indeks sięga zaledwie pierwszego kwartału roku 2001, ale ostatnie wyniki za trzeci kwartał 2004 pokazują, że utrzymał się on powyżej 100 punktów przez trzy kolejne kwartały, co nastąpiło po raz pierwszy w krótkiej historii tego indeksu.

Ponadto stopy procentowe poszły w górę z bardzo niskiego poziomu i wygląda na to, że rezerwa federalna będzie popychać je w tym kierunku w najbliższym czasie, co z pewnością spowoduje opóźnienia w planowanych inwestycjach. Trzymiesięczne obligacje Skarbu Państwa (USA), które od pierwszego kwartału bieżącego roku średnio wypadały poniżej 1%, na początku roku 2005 mają osiągnąć poziom ponad 2,5%, a w roku 2006 przekroczyć 3%.

NEMA publikuje ?Wskaźniki przemysłowych systemów sterowania? (Industrial Control Business Indices) kwartalnie. Indeks podstawowy obejmuje amerykańskie wysyłki towarów, takich jak: rozruszniki silników, styczniki, listwy zaciskowe, urządzenia obwodów sterujących, sterowniki programowalne oraz inne urządzenia, stanowiące część przemysłowych systemów sterowania. Ponieważ dane te są zbierane już od jakiegoś czasu, indeks podstawowy ilustruje rynkowe trendy na przestrzeni kilku lat.

W roku 2001 program zbierania danych przez NEMA został rozszerzony na napędy z regulacją prędkości, które stanowią kluczowy komponent oszczędności energii w przemyśle. Indeks podstawowy oraz indeks napędów z regulacją prędkości stanowią szerszy zakres pomiarowy rynku przemysłowych systemów sterowania.

Urządzenia do przemysłowych systemów sterujących, stanowiące w USA rynek o wielkości 2,6 miliardów, są stosowane przede wszystkim w aplikacjach przemysłowych do sterowania regulacją zużycia mocy urządzeń, głównie silników. Indeks obejmuje informacje o miesięcznych wynikach sprzedaży, zbierane przez NEMA od swoich członków, którymi są główni producenci automatyki przemysłowej w USA. Informacje szczegółowe są udostępniane tylko członkom NEMA. Uwzględnione dane stanowią ponad 90% wartości amerykańskiej sprzedaży tego rodzaju sprzętu.