Honeywell podejmuje się automatyzacji nowej elektrowni w Chinach

Honeywell dostarczy: urządzenia pomiarowe i kontrolne do sterowania elektrowni, system sygnalizacyjny oraz system alarmowy. Kontrakt dotyczy także budowy: sytemu nadzoru, systemu zarządzania, wewnętrznego systemu telewizyjnego (CCTV) oraz systemu symulacyjnego.

Pierwsza faza budowy elektrowni, która rozpoczęła się w roku 2003, powinna zakończyć się zgodnie z planem latem 2006 roku. Druga faza, podczas której zostaną zbudowane dwa dodatkowe 1000 megawatowe generatory, zakończy się w roku 2007. Honeywell będzie również wspomagać projektowanie dwóch generatorów turbinowych, mogących wyprodukować po 600 megawatów mocy każdy.

Elektryczność pochodząca z dwóch generatorów w Wangqu będzie rozdysponowana na pomocą linii 500 kV-owej do Południowo-Chińskiej Sieci Energetycznej poprzez wschodnią rozdzielnię Handan. Ufundowanie elektrowni jest częoecią narodowej polityki rządu chińskiego, która ma na celu optymalne wykorzystanie ulokowanych tam zasobów ? transport elektryczności wyprodukowanej we zachodnich prowincjach do prowincji wschodnich, zamiast transportu węgla z zachodu na wschód.