Nowy moduł Cooling Optimize w rozwiązaniu StruxureWare – inteligentne funkcje kontrolne i niższe zużycie energii systemów chłodzenia centrum danych

  Schneider Electric, globalny specjalista w dziedzinie zarządzania energią, wprowadza na rynek produkt Data Center Operation: Cooling Optimize – dodatkowy moduł oprogramowania, który wchodzi w skład pakietu do zarządzania infrastrukturą centrum danych (DCIM) StruxureWare for Data Centers. Nowe narzędzie posiada inteligentne funkcje sterowania systemami chłodzenia centrum danych, umożliwiające znaczne obniżenie zużycia energii, kosztów operacyjnych oraz zmniejszenie ryzyka wystąpienia awarii.
  Dzięki rozwiązaniu Data Center Operation: Cooling Optimize administratorzy centrów danych mają pełen ogląd złożonego systemu przepływu powietrza w obiekcie, uwzględniając wszystkie źródła ciepła, czynniki chłodzące i wzajemne zależności między nimi. Rozwiązanie działa na zasadzie pętli, co oznacza, że system inteligentnie reaguje na wszelkie zmiany temperatury dopływającego powietrza, a także na modyfikacje, zmiany położenia oraz instalacje nowego sprzętu IT – tak, aby utrzymać zawsze optymalny poziom chłodzenia w całym centrum danych.
  W większości centrów danych systemy chłodzące są skonfigurowane w taki sposób, aby zapewnić wystarczający dopływ zimnego powietrza do najbardziej nagrzewających się szaf w obiekcie. Chłodzi się więc całe data center, co naturalnie prowadzi to do bardzo dużych strat energii – mówi Dariusz Koseski, Vice President IT Business w Schneider Electric Polska, dodając – Administratorzy takich centrów danych nie są w stanie ograniczyć pracy systemów chłodzenia, nie ryzykując jednocześnie przegrzania systemów informatycznych, ponieważ nie mają dostępu do informacji, które pozwalałyby na bezpieczne dokonanie takiej zmiany.
  Moduł Cooling Optimize umożliwia monitorowanie warunków środowiskowych centrum danych w czasie rzeczywistym oraz analizę wpływu wszelkich czynników chłodzących. Pozwala to uniknąć przegrzewania się sprzętu, powstawiania gorących punktów czy obniżenia wydajności infrastruktury. Stale prowadzona analiza bieżących operacji umożliwia prognozowanie i planowanie przyszłych wymagań centrum oraz efektywne wykorzystanie skonfiguracji systemów chłodzenia. Rozwiązanie Data Center Operation: Cooling Optimize posiada też zautomatyzowane funkcje reagowania na zmiany środowiskowe w centrum, niwelując skutki gorących punktów i redukując straty energii przy zbyt intensywnie pracujących systemów chłodzących.
  Dzięki połączeniu oprogramowania, które inteligentnie współpracuje z zastanymi systemami, administratorzy centrów danych mogą szybko dostosować model pracy w starszych obiektach bez ryzyka przerwania ciągłości pracy systemów IT i bez konieczności inwestowania w systemy chłodzące. W praktyce mogą spodziewać się redukcji kosztów chłodzenia o ponad kilkanaście procent – dodaje Dariusz Koseski.
  W 2014 r. Schneider Electric jako twórca pakietu oprogramowania StruxureWare for Data Centers uzyskał tytuł lidera w rankingu narzędzi DCIM Magic Quadrant for Data Center Infrastructure Management opracowanym przez analityków firmy Gartner.
  Kompletny pakiet oprogramowania DCIM Schneider Electric umożliwia monitoring, zarządzanie, analizowanie i optymalizację systemów zasilania, chłodzenia, bezpieczeństwa i zarządzania energią. Data Center Operation: Cooling Optimize jest dostępne w sprzedaży u Schneider Electric.