EPLAN Data Portal został rozbudowany o nowe funkcje aktualizacji, rozszerzania i filtracji danych urządzeń

  EPLAN Data Portal został rozbudowany o nowe funkcje aktualizacji, rozszerzania i filtracji danych urządzeń. Użytkownicy mogą rozpocząć projektowanie bez konieczności przechodzenia przez żmudny proces konfiguracji danych nadrzędnych. Nowy Report Center dostarcza producentom statystyk dotyczących pobrań oraz innych danych, które są istotne dla działów marketingu i sprzedaży.
  Data Portal.jpg: Eplan Data Portal, obecnie dostępny z nową usługą internetową pozwala użytkownikom znaleźć wszystko, co jest wymagane do inżynierii projektowej oraz stanowi doskonałe narzędzie marketingowe dla producentów
  W trakcie targów Hannover Messe, firma EPLAN zaprezentowała nową, płatną usługę internetową: EPLAN Data Portal Professional. Użytkownicy otrzymują tu rozbudowane funkcjonalności pozwalające aktualizować i wzbogacać funkcje urządzeń oraz rozszerzone możliwości filtrowania. Gdy dane urządzenia zostaną zaktualizowane w portalu, system informuje użytkownikówo dostępności nowszych danych od tych, które obecnie znajdują się w
  ich lokalnej bazie danych. Zaletą jest możliwość przeprowadzenia aktualizacji pojedynczym przyciskiem zamiast manualnego wyszukiwania i zastępowania.
  Nowa funkcjonalność portalu – rozszerzanie danych działa już od początku projektu, gdy dane urządzeń nie są jeszcze dostępne w systemie zarządzania. Użytkownicy mogą wysłać listy urządzeń lub numery poszczególnych modeli do portalu, a następnie otrzymują koszyk zakupów wraz ze wszystkimi dostępnymi danymi urządzeń.
  Bezpośrednia wymiana, precyzyjne dane
  W sytuacji kiedy komponenty są niewłaściwe lub nie znajdują się w bazie danych, użytkownicy mogą uzyskać kontakt e-mailowy do producentów bezpośrednio z portalu. Wszystko to jest możliwe dzięki poprawionej funkcjonalności kanału zwrotnego. Nie tylko użytkownicy zyskują po tych zmianach, producenci również. Otrzymują oni bezpośrednie odpowiedzi na kluczowe dla nich pytania: Ile razy pobrano komponent? W których krajach są wykorzystywane poszczególne produkty? Które produkty są najbardziej interesujące dla użytkowników? Kompleksowe wyliczenia dają działom sprzedaży i zarządzania precyzyjne dane kontrolne. Wykorzystując te informacje mogą precyzyjniej określać obszary działań prowadzące do zapewnienia sukcesu rynkowego ich produktów. Firma EPLAN pomaga producentom integrować w EPLAN Data Portal ich własne elektroniczne katalogi produktów. Zakres oferowanych usług obejmuje zarówno migrację z istniejących już katalogów i konfiguratorów produktów, jak również opracowywanie nowych konfiguratorów. Wynikiem jest zoptymalizowany elektroniczny katalog produktów oferujący użytkownikom indywidualne wsparcie inżynieryjne.
  Więcej informacji: www.eplan.pl