NI Week 2007

Jak przeżyć i pozostać w czołówce w błyskawicznie zmieniającym się świecie?

Na to pytanie i wiele innych można było znaleźć odpowiedzi podczas NIWeek ? corocznego spotkania pracowników firmy National Instruments z inżynierami z całego świata.

Zgodnie z tradycją, na zaproszenie NI, rozmowy te obserwowali i brali czynny udział dziennikarze z całego świata. Zaproszeni zostaliśmy również i my ? redakcja Control Engineering Polska, jak i nasz czeski kolega ? Milan Katrusak z CE Cesko oraz Inna Łukasik, General Manager Control Engineering Russia.

Poniżej prezentujemy najciekawsze, według nas, spostrzeżenia i dyskusje (a było ich naprawdę wiele).

Aktualne możliwości i przyszłość graficznych środowisk programowania

Tegoroczne spotkanie NIWeek organizowane już po raz 13. przez firmę National Instruments, poświęcone było przede wszystkim dyskusji o roli i znaczeniu pakietu LabVIEW, jako narzędzia projektowego i monitorującego we współczesnych systemach pomiarowych i automatyki oraz planom rozwoju w kolejnych generacjach tego popularnego wśród techników i naukowców środowiska programowania i testowania.

Spotkanie rozpoczął dr James Truchard, prezes i współwłaściciel firmy National Instruments (wywiad z dr. T, jak go nazywają współpracownicy, prezentujemy na stronach WWW CE Polska), przedstawiając najnowszą wersję pakietu ? LabVIEW 8.5 (więcej na temat tej wersji LabVIEW ? w dziale Nowości we wrześniowym wydaniu CE Polska).

James Truchard wyjaśnił, jak dostosowane do tworzenia aplikacji równoległych i wielowątkowych LabVIEW ułatwia tworzenie algorytmów aplikacji dla tychże procesorów oraz dla układów FPGA. Przedstawił praktyczne przykłady możliwości pakietu LabVIEW, który w połączeniu z procesorami wielordzeniowymi pozwala na prowadzenie wysoko wydajnej obróbki danych pomiarowych na podstawie sygnałów z modułów We/Wy. Jednym z nich była aplikacja stworzona w instytucie Max-Planck-Institut für Plasmaphysik, gdzie dzięki aplikacji stworzonej w LabVIEW na procesorze 8-rdzeniowym, uzyskano 20-krotne przyspieszenie działania systemu obróbki danych pomiarowych.

Jeff Kodosky, szef działu technologicznego National Instruments, zwany również ?ojcem LabVIEW?, współwłaściciel NI (w dalszej część artykułu zapraszamy do zapoznania się z wywiadem z Jeffem Kodosky), przedstawił swoją wizję przyszłości funkcjonalnego rozwoju pakietu oraz stojące obecnie przed inżynierami wyzwania związane z usprawnieniem i ułatwieniem tworzenia aplikacji z wykorzystaniem coraz powszechniej stosowanych procesorów wielordzeniowych.

Zwrócił uwagę na zarysowujące się już dziś nowe możliwości pakietu w zakresie usprawnień graficznego środowiska programowania, dzięki nowym narzędziom tworzenia i obsługi schematów blokowych oraz wykorzystaniu najnowszych technik graficznych, do lepszej prezentacji elementów schematów i ich połączeń.

Będący aktualnie w fazie tworzenia nowy moduł pakietu ? LabVIEW System Diagram, pozwoli inżynierom i naukowcom na stosowanie pakietu jako swego rodzaju ?białej tablicy?, stwarzającej możliwość swobodnego tworzenia i testowania aplikacji, przy zachowaniu elastyczności w zakresie konfiguracji i specyfikacji parametrycznej, a jednocześnie pełnej ścisłości pod względem poprawności technicznej i technologicznej powstających projektów. ? Nowoczesne urządzenia komputerowe dysponują niezwykle wydajnymi układami graficznymi, a najnowsze systemy operacyjne wykorzystując je, umożliwiają użytkownikowi tworzenie coraz bardziej wyrafinowanych interfejsów obsługi. Dlatego też powinniśmy ten fakt wykorzystać przy tworzeniu kolejnych generacji pakietu LabVIEW ? wyjaśnia Jeff Kodosky.

Równolegle z tymi działaniami konieczny jest rozwój narzędzi ułatwiających tworzenie aplikacji dla procesorów wielordzeniowych. ? Otaczający nas świat jest równoległy. Praktycznie zawsze wykonujemy równolegle w czasie kilka czynności ? np. spacer i żucie gumy. Dlaczego więc mamy ograniczać się do działań czysto sekwencyjnych przy tworzeniu aplikacji komputerowych czy systemów automatyki? ? pyta dalej Jeff Kodosky. Dlatego też w jego opinii pakiet LabVIEW powinien realizować dotychczasowe funkcje z ukierunkowaniem jednak na możliwość i prostotę tworzenia aplikacji dla procesorów wielordzeniowych.

Zarówno seminaria, jak i szkolenia, prowadzone w ramach NIWeek oraz powierzchnię wystawienniczą podzielono w tym roku na cztery sekcje tematyczne:

    • projektowanie i programowanie graficzne,
    • komunikacja bezprzewodowa i radiowa,
    • pomiary wibroakustyczne,
    • systemy wizyjne.

W sekcji projektowania i programowania graficznego wspieranej przez firmy Intel i CMP Media, wzięli udział pracownicy i prelegenci reprezentujący: firmę Intel, Politechnikę Rensselaer oraz Instytut Informatyki im. Maxa Plancka. W swoich prezentacjach pokazali oni, w jaki sposób inżynierowie i specjaliści branży automatyki mogą korzystać ze zdobyczy nowoczesnych technologii, przy tworzeniu systemów sterowania i monitoringu. Seminarium przyniosło wiele korzyści wszystkim jego uczestnikom, poczynając od początkujących, aż po doświadczonych już inżynierów, reprezentujących różne branże: biomedyczną, naukowo-badawczą, mechaniczną i samochodową.

Kluczowymi tematami seminarium były: możliwości projektowania i tworzenia algorytmów działania systemów sterowania, mechatronika oraz prezentacja prostych, przykładowych, działających już systemów automatyki.

Podczas seminarium sekcji komunikacji bezprzewodowej i radiowej eksperci z Freescale Semiconductor, Uniwersytetu Kalifornia oraz Wi-Fi Alliance przedstawili najnowsze osiągnięcia w zakresie systemów komunikacji bezprzewodowej, włącznie z układami korzystającymi z transmisji radiowej. Główne tematy poruszane w czasie seminarium to m.in.: programowalne systemy radiowe, tendencje rozwoju systemów komunikacji bezprzewodowej, układy testowania i sprawdzania poprawności funkcjonowania urządzeń bezprzewodowych. W ramach sekcji zorganizowano również sympozjum Instytutu IEEE Communications Society / Signal Processing Society (dział komunikacji i przetwarzania sygnałów) poświęcone dużym sieciom bezprzewodowym.

W sekcji pomiarów wibroakustycznych wystąpili specjaliści firm Boeing, SIRIUS Satellite Radio oraz Uniwersytetu Cincinnati. Ich prezentacje skierowane były przede wszystkim do inżynierów wibroakustyki przemysłowej, testowania charakterystyk szumów i wibracji w samochodach oraz w układach elektroakustycznych i systemach audio. W czasie seminarium zaprezentowano również najnowsze osiągnięcia dotyczące diagnostyki układów wibroakustycznych. Dyskusja skupiała się wokół kilku podstawowych tematów: układy mikrofonów identyfikujących szumy, pomiary i analizy natężenia dźwięku, techniki kalibracji mikrofonów i czujników wibroakustycznych oraz możliwości redukcji czasu trwania pomiarów wibroakustycznych dzięki analizie częstotliwościowej.

W ramach sekcji systemów wizyjnych maszyn przedstawiono prezentacje dotyczące szybkiej obróbki obrazów i technologii czujników wizyjnych. Prezentowane one były przez ekspertów z firm: Edmund Optics, Basler, FLIR i Sony. W programie seminarium znalazły się liczne zagadnienia z tej dziedziny, np. ?Budowa kompletnego systemu wizyjnego?, gdzie omówiono kwestie organizacji prawidłowego oświetlenia, optyki, oprogramowania i inne. Szczególne zainteresowanie wywołały nowe metody detekcji krawędzi, obserwacji stanu procesów przemysłowych dzięki systemowi wizyjnemu, szczegółowe przedstawienie systemu GigE oraz metody bezpośredniego rozpoznawania znaków identyfikacyjnych.

ce

Artykuł pod redakcją
dra inż. Andrzeja Ożadowicza, adiunkta
w Katedrze Automatyki Napędu
i Urządzeń Przemysłowych w Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krakowie