Newtech Engineering sp. z o.o. – ProSens – detektor pyłu (kurzu) – kontrola właściwego działania filtrów

ProSens jest nastawnym, mikroprocesorowym urządzeniem z podwójnym wyjściem przekaźnikowym (dostępna również wersja z dodatkowym wyjściem analogowym 4-20 m), przeznaczonym przede wszystkim do wykrywania nieszczelności filtrów. Detektor może być również używany do sygnalizacji zatamowania lub innych niedrożności w transporcie pneumatycznym. Jest to urządzenie kompaktowe, zaprojektowane z myślą o prostocie instalacji i obsługi. W jednej obudowie o stopniu ochrony IP65 zintegrowano zarówno czujnik, jak i niezbędną jednostkę obliczeniową. Standardowy model jest przystosowany do pracy w aplikacjach o ciśnieniu do 2 bar i temperaturze do 100°C. Modele w wykonaniu specjalnym mogą pracować w temperaturze do 800°C i ciśnieniu do 16 bar. Urządzenie może być instalowane na rurociągach o średnicy do  4 000 mm (również w rurociągach prostokątnych). 
ProSens wykorzystuje zjawisko powstawania ładunków elektrostatycznych wokół cząsteczek kurzu lub pyłu. Ich wzajemne oddziaływanie z końcówką pomiarową urządzenia powoduje powstawanie niewielkich ładunków elektrycznych, generujących odpowiedni sygnał przekazywany do części elektronicznej. 
Pomiar tego typu jest bardzo dokładny i praktycznie bezobsługowy.  www.newtech.com.pl