Motorola AirDefense Wireless Vulnerability Assessment

Dział Enterprise Mobility Solutions firmy Motorola, Inc. (NYSE: MOT) zaprezentował rozwiązanie Motorola AirDefense Wireless Vulnerability Assessment ? opatentowaną technologię zabezpieczającą, służącą do prewencyjnej analizy stopnia bezpieczeństwa sieci bezprzewodowych. Umożliwia ona nową metodę zabezpieczenia sieci bezprzewodowych przed codziennymi zagrożeniami, wprowadzając aktywne mechanizmy testowania, które pozwalają na ocenę każdego wdrożonego punktu dostępowego. Dzięki temu rozwiązanie Wireless Vulnerability Assessment pozwala administratorom IT zdalnie wykrywać i eliminować słabe punkty w sieci bezprzewodowej oraz automatyzuje sprawozdawczość. Rozwiązanie takie pomaga klientom ograniczyć koszty operacyjne, usprawnić raportowanie oraz zwiększyć odporność sieci bezprzewodowych.
Symulując aktywne ataki z punktu widzenia hakera, rozwiązanie Motorola AirDefense Wireless Vulnerability Assessment pozwala administratorom prewencyjnie oceniać zabezpieczenia wrażliwych systemów w sieci bezprzewodowej, takich jak systemy z danymi posiadaczy kart kredytowych. Zautomatyzowana technologia Wireless Vulnerability Assessment eliminuje potrzebę wysyłania pracowników lub konsultantów do odległych biur i punktów w celu ręcznego przeprowadzenia testów, które wymaganesą do uzyskania certyfikatu zgodności z normą PCI DSS 1.2.
Rozwiązanie Motorola AirDefense Wireless Vulnerability Assessment opiera się na opatentowanej technologii testowania bezprzewodowego (US Patent 7,577,424) i umożliwia osobom odpowiedzialnym za ochronę informacji zweryfikowanie zabezpieczeń systemów przed użytkownikami sieci bezprzewodowej oraz potencjalnymi intruzami. Rozbudowane funkcje skanowania pozwalają kontrolować politykę bezpieczeństwa zapór sieciowych i przełączników bezprzewodowych, a jednocześnie oferują opcje wykrywania, które wyliczają ścieżki dostępu do wrażliwych systemów od strony przewodowej.
Motorola AirDefense Wireless Vulnerability Assessment to dodatkowy moduł systemu Wireless Intrusion Protection System (Wireless IPS). Wykorzystując te same czujniki, które realizują funkcje Wireless IPS, klienci mogą nabyć licencję na oprogramowanie Vulnerability Assessment dla każdego wdrożonego czujnika. Przez wykorzystanie radia czujnika do symulacji bezprzewodowej stacji klienckiej rozwiązanie umożliwia administratorom IT zdalną analizę słabych punktów z punktu widzenia hakera. Analizę wykonywaną w sposób automatyczny lub na żądanie można skonfigurować pod kątem docelowych sieci lub urządzeń, aby zweryfikować, które urządzenia powinny być dostępne od strony bezprzewodowej, a które nie.