Mocny finał XIV edycji Konkursu Prac ASTOR / Seminarium “Moc technologii dla edukacji”

  Rozstrzygnięcie Konkursu Prac Dyplomowych ASTOR oraz seminarium dla edukacji – to dwa ważne wydarzenia, które ASTOR połączył w jedno, mające swój finał 30 listopada w Krakowie. Tegoroczna "Moc technologii dla edukacji" poświęcona była zagadnieniom pozyskiwania funduszy unijnych na cele dydaktyczne. Zaproszeni prelegenci wymienili się ze zgromadzonymi przedstawicielami uczelni i szkół technicznych swoimi praktykami i doświadczeniami z prowadzenia dofinansowanych projektów edukacyjnych.
  Firma ASTOR zaprosiła przedstawicieli uczelni technicznych z całej Polski. Uczestniczyli oni w spotkaniu obok finalistów XIV edycji Konkursu Prac ASTOR, promotorów prac oraz przedstawicieli mediów. Gościnnie wystąpił również robot EPSON ? nowość w ofercie ASTORa.
  W panelu wymiany doświadczeń, Kierownik Centrum En
  ergetyki Odnawialnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie, Radosław Grec
  h, opowiedział o inwestowaniu w polską innowacyjność. Tomasz Dudarski – opiekun Laboratorium Automatyki i Robotyki w Wyższej Szkole Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu – podzielił się z zebranymi gośćmi uwagami na temat budowy nowoczesnego laboratorium z ?Praktycznymi Kwalifikacjami?. O płatnych stażach, finansowanych ze środków EFS, które są odpowiedzią Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie na potrzeby rynku pracy, opowiedział z kolei dr hab. inż. Krzysztof Pietrusewicz, a dr inż. Wiktor Hudy z Uniwersytetu Pedagogicznegopodpowiedział, jak zatrudnić robota na uczelni. Wszystko to ? za unijne pieniądze!
  Inspirujące przykłady kolegów po fachu wzbudziły ogromne zainteresowanie zgromadzonych przedstawicieli świata nauki. Ciekawość gości wywołało też wystąpienie Mateusza Bryły, Przewodniczącego Koła Naukowego INTEGRA, który zaprezentował postępy w budowie łazika marsjańskiego, konstruowanego przy wsparciu ASTORa.
  ?Połączenie rozstrzygnięcia Konkursu Prac z seminarium dla edukacji ma na celu zaakcentowanie wartości, jaką dla firmy ASTOR ma współpraca z placówkami dydaktycznymi. Możliwość wymiany praktycznych uwag między przedstawicielami placówek dydaktycznych jest bardzo cenna. Uważamy, że tego typu wydarzenia są szczególnie ważne, gdyż luka w kontaktach świata nauki ze światem przemysłu jest stale niezapełniona. – komentuje Jarosław Gracel, Dyrektor ds. Marketingu i PR w firmie ASTOR.
  W tym roku firma ASTOR obchodzi jubileusz 25-lecia działalności. ?Z tej okazji, podczas seminarium uhonorowano trzynastu przedstawicieli ośrodków naukowo-badawczych, z którymi firma współpracuje. Tym samym chcieliśmy podkreślić, jak ważna jest dla nas ta współpraca. ? dodaje Jarosław Gracel.
  Nagrody dla ośrodków naukowo-badawczych:
  1. Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej,
  2. mgr inż. Zbigniew Kulesza, Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej,
  3. Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Andrzeja Napieralskiego,
  4. dr inż. Andrzej Sioma, Katedra Automatyzacji Procesów Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie,
  5. Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej,
  6. Katedra Automatyki i Robotyki Politechniki Świętokrzyskiej,
  7. mgr inż. Ryszard Trela, Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej,
  8. Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej,
  9. Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego,
  10. Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu Zielonogórskiego,
  11. dr hab. inż. Michał Wasilczuk, prof. nadzw. Politechniki Gdańskiej, Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej,
  12. dr inż. Jarosław Tarnawski, Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej,
  13. dr inż. Robert Małkowski, Katedra Elektroenergetyki Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej.
  Na dobre zawitała nowa formuła konkursu, która zakłada dwustopniowy system oceny prac. Do finału zakwalifikowało się 6 najlepszych dyplomantów, którzy dostali szansę zaprezentowania przed kapitułą konkursową swoich dokonań. Jurorzy mieli czas na wybór 3 najlepszych i jednocześnie najciekawiej zaprezentowanych prac.
  ?Zmieniona formuła sprawdziła się i podniosła atrakcyjność konkursu. Wydaje mi się, że ta zmiana zdopingowała finalistów, a zgromadzonym gościom dała możliwość reagowania na prezentacje i zadawania pytań. Wysoki poziom wiedzy merytorycznej uczestników nie wskazywał, że mamy do czynienia ze świeżo upieczonymi absolwentami. W kontekście tak wysokiego poziomu, samo zakwalifikowanie się do grona finalistów jest ogromnym wyróżnieniem. – komentuje Stefan Życzkowski, Prezes ASTORa, pełniący funkcję Przewodniczącego Jury Konkursu.
  W tym roku w szranki mogli stanąć także – w nowej kategorii – uczniowie szkół średnich. Jednak żaden uczeń nie odważył się przysłać swojej pracy. ?Rozszerzając grupę docelową o uczniów szkół średnich, chcemy pomóc młodym ludziom wejść lepiej przygotowanymi na rynek pracy. Dlatego, mimo, że w tym roku żaden uczeń nie podjął wyzwania, liczymy, że sytuacja zacznie się zmieniać. Nadzieję pokładamy w opiekunach, którzy zaszczepiają podopiecznym pomysł i wiarę we własne możliwości. ? dodaje Stefan Życzkowski.
  Laureatami najnowszej edycji Konkursu Prac ASTOR zostali:
  I miejsce ? Przemysław Kękuś, autor pracy pt. ?Projekt oraz realizacja systemu sterowania robotem przemysłowym klasy SCARA?, napisanej pod kierunkiem dr inż. Jacka Augustyna / Akademia Górniczo-Hutnicza;
  II miejsce ?Mariusz Buciakowski, autor pracy pt. ?Wizualizacja i sterowanie ploterem 2D?, napisanej pod kierunkiem dr hab. inż. prof. UZ Marcina Witczaka / Uniwersytet Zielonogórski;
  III miejsce ? Michał Drożdżowski, autor pracy pt. ?Wizualizacja systemu sterowania ruchem kolejowym na liniach dużych prędkości", napisanej pod kierunkiem dr inż. Antoniego Szymczaka / Politechnika Krakowska.
  Pozostali finaliści konkursu:
  – Andrzej Gackowski, autor pracy pt. ?Projekt układu detekcji poślizgu w urządzeniach transportu taśmowego?, napisanej pod kierunkiem dr inż. Piotra Zaporskiego / Politechnika Koszalińska;
  – Damian Kurzydym, autor pracy pt. ?Zastosowanie robota Kawasaki FS003N do symulacji cięcia laserem?, napisanej pod kierunkiem dr inż. Krzysztofa Herbusia / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu;
  – Mateusz  Leszczyński, autor pracy pt. ?Stanowisko do badania wpływu doboru parametrów serwonapędu na pracę układu?, napisanej pod kierunkiem dr hab. inż Macieja Petko / Akademia Górniczo-Hutnicza.
  Tematyka prac zgłaszanych do konkursu może być związana z systemami sterowania linią produkcyjną, monitoringiem i wizualizacją procesów przemysłowych, automatyzacją procesów produkcyjnych lub stanowiskami zrobotyzowanymi. Jury, oceniając prace, zwracało szczególną uwagę na innowacyjność, poziom technicznego wykonania oraz możliwość wdrożenia w praktyce. Zgodnie z nową formułą, oceniano dodatkowo sposób prezentacji pracy przez dyplomantów podczas seminarium. Łączna wartość nagród wyniosła blisko 10 tysięcy złotych!
  ASTOR Sp. z o.o. od wielu lat aktywnie wspiera polską edukację, starając się, aby studenci podczas studiów mieli dostęp do najnowszych rozwiązań z zakresu systemów automatyki przemysłowej. Firma wspomaga powstawanie na uczelniach laboratoriów studenckich, szkoli kadrę dydaktyczną, organizuje program praktyk studenckich, wspiera inicjatywy studenckie oraz sponsoruje konferencje naukowo-techniczne, a od roku 1998 ogłasza konkursy prac dyplomowych. Pracownicy firmy ASTOR to absolwenci najlepszych polskich uczelni technicznych.