ABB od zadan specjalnych

  Po zaledwie kilku miesiącach od podpisania umowy ABB sfinalizowała zamówienie dla KGHM Polska Miedź na mobilną stację transformatorowo-rozdzielczą. Dla ABB to pierwsza tego typu realizacja w Polsce.

  Zamówienie obejmowało projekt, dostawę, montaż oraz uruchomienie przewoźnej (modułowej) stacji 110/10kV. W zamierzeniu KGHM Polska Miedź, oddział Zakłady Górnicze Polkowice-Sieroszowic, stacja ma posłużyć do zasilania pierwszego etapu mrożenia szybu GG-1, który umożliwi dostęp do pokładów rud miedzi, znajdujących się poniżej poziomu 1200 metrów. Mrożenie szybu przy zastosowaniu otworów mrożeniowych pozwala, podczas jego drążenia, na bezpieczne przejście przez warstwy luźnych, nasączonych wodą skał.

  Przewoźna stacja będzie pełniła rolę tymczasowego punktu zasilania. Dzięki temu klient może rozpocząć pracę w podanym zakresie, zyskując czas potrzebny na wybudowanie docelowego punktu zasilania. Stacja ABB, przystosowana do aktualnego zapotrzebowania na energię elektryczną, umożliwi płynną realizację inwestycji.

  Transportowana przy pomocy niskopodwoziowych platform samochodowych stacja, po okresie eksploatacji w danym miejscu, może zostać szybko i łatwo uruchomiona gdzie indziej. Posiadając taką stację można dokonaćplanowej modernizacji stacji elektroenergetycznej bez przerw w dostawach energii elektrycznej. Modernizowany obiekt jest wyłączany, a odbiorcy obsługiwani za pomocą stacji przewoźnej.

  Stacja przewoźna ABB wyposażona jest m.in. w przekładniki kombinowane prądowo-napięciowe, ograniczniki przepięć, czy też rozdzielnię SN typu SafePlus. Jednak jej głównymi elementami są transformator mocy 6,3 MVA z olejem biodegradowalnym oraz moduł wyłącznikowy w izolacji SF6. Zastosowanie ekologicznego transformatora jest konieczne w przypadku, gdy stacja jest stosunkowo często transportowana i instalowana w różnych miejscach. Z kolei wykorzystanie modułowego rozwiązania typu PASS M0 umożliwia swobodny transport po drogach publicznych.

  W wyposażeniu stacji znajduje się system zabezpieczeń cyfrowych oraz system sterowania i nadzoru, umożliwiający zdalne sterowanie stacją z pulpitu operatora klienta z wykorzystaniem łączności GPRS.

  – Tego rodzaju produkt może stanowić doskonałe wsparcie przy modernizacji stacji elektroenergetycznych, planowaniu tych modernizacji, czy też przy ograniczaniu przerw w dostawie energii dla klientów zakładów energetycznych. Podnosi to niezawodność całego systemu zasilania, zmniejsza energochłonność i wpływ na środowisko – mówi Krzysztof Pałgan, dyrektor obszaru sprzedaży w Dywizji Produkty Energetyki ABB.