Microsens – Przemysłowe przełączniki Gigabit Ethernet dla zastosowań w energetyce

10-portowy przełącznik przemysłowy Gigabit Ethernet MICROSENS przeszedł pomyślnie proces certyfikacji i uzyskał deklarację zgodności z normami: IEC 61850-3:2002, IEEE 1613:2003 (Class 1), IEC 60870-2-2: 1 996 (3 K3).
Normy te określają wymagania, jakie muszą spełniać urządzenia stosowane w systemach i sieciach transmisyjnych podstacji energetycznych.
Przed komponentami sieci przemysłowych stawiane są wysokie wymagania co do parametrów technicznych, funkcjonalności, dużych wydajności i zasięgów, skutecznej ochrony przed skutkami oddziaływania środowiska, dobrej izolacji i ochrony przeciwprzepięciowej oraz odporności na zaburzenia elektromagnetyczne.
Przełącznik przemysłowy MICROSENS zapewnia dużą szybkość transmisji danych wymaganą w przypadku różnego typu instalacji ? od systemów sterowania ruchem po sieć szkieletową. Opracowany przez firmę MICROSENS mechanizm pierścienia, w który wyposażony jest przełącznik, umożliwia budowę odpornej na błędy topologii pierścieniowej i gwarantuje najwyższą dostępność dzięki automatycznej rekonfiguracji sieci w przypadku błędu. Oparta na światłowodach topologia pierścieniowa pozwala tworzyć ekonomiczne sieci również w przypadku aplikacji obejmujących duże obszary.
Przełącznik oferuje również funkcjonalność zgodną ze standardem PoE (Power over Ethernet).
Technologia PoE zapewnia również ochronę inwestycji w zaplecze informatyczne, ponieważ gwarantuje zgodność ze starszymi i nowszymi protokołami sieci Ethernet. Ponadto urządzenia PoE, wyposażone w funkcje zarządzania oparte na protokole SNMP, mogą być zdalnie monitorowane i sterowane, co pozwala sprawnie zarządzać zużyciem energii oraz rozwiązywać ewentualne problemy i usuwać awarie związane z zasilaniem.
Urządzenie przystosowane jest do działania w skrajnych warunkach atmosferycznych, co gwarantuje stabilną pracę w różnych systemach obsługujących systemy energetyczne. Zaprojektowane z myślą o montażu na szynach DIN, urządzenie jest umieszczone w solidnych obudowach metalowych.
Przełącznik ma również certyfikat potwierdzający zgodność z wymogami aplikacji w kolejnictwie. Potwierdza to, iż urządzenie jest niezawodnym rozwiązaniem przeznaczonym dla sieci pracujących w trudnych i wymagających warunkach, łączącym zalety zaawansowanych sieci Ethernet, odporność na zakłócenia elektromagnetyczne, niezawodność i bezpieczeństwo łączności światłowodowej.  www.microsens.com