Łatwiejsze zarządzanie przedsiębiorstwem dzięki systemowi ERP

  Piotr Bargieł, starszy specjalista ds. sprzedaży w firmie Kotrak:
  Najczęściej powodem zdecydowania się na wdrożenie ERP jest brak sprawnego przepływu informacji w firmie, czego przejawem może być chaos organizacyjny (np. związany z obiegiem dokumentów) czy utrudniony dostęp do dokładnych danych dotyczących kontroli produkcji. Zazwyczaj dane są rozproszone w papierowych dokumentach lub excelowych plikach. Zdarza się też, że pełną informacją dysponuje tylko kierownik. Wiedza o firmie bez systemu ERP nie jest ogólnie i szybko dostępna.
  Zaletą systemu ERP jest to, że jest on systemem zintegrowanym. Oznacza to, że raz wpisane dane do systemu są dostępne dla pracowników wielu działów. Przykładowo, jeśli wpisujemy do systemu zamówienie klienta w dziale sprzedaży, to w dziale produkcji będzie ono podstawą planowania dla zleceń produkcyjnych. Takie rozwiązanie zaś pozwala uniknąć ponownego wpisywania informacji w dziale produkcji o tym, ile powinniśmy produkować.
  Kolejnym aspektem jest optymalizacja procesów i funkcjonowania całej firmy.
  Na etapie analizy informatycznej i projektu funkcjonalnego ustala się wspólnie z klientem, które obszary działalności jego przedsiębiorstwa zostaną usprawnione przez system ERP.
  Po wdrożeniu systemu zarządzanie przedsiębiorstwem staje się prostsze. Właściciel ma dostęp do wielu informacji ?od ręki?. Uzupełnieniem systemu ERP może być zaś wdrożenie systemu BI/hurtowni danych, umożliwiającego wykonywanie szczegółowych analiz i raportów. Dzięki oprogramowaniu zaoszczędzamy czas pracowników, poświęcany dotąd na żmudne przygotowywanie raportów. Business Intelligence zapewnia nam analizy i informacje o stanie przedsiębiorstwa.
  W przypadku firm produkcyjnych system usprawnia zarówno cały cykl produkcyjny, jak i zarządzanie nim. Oprogramowanie podpowiada także, jakie zamówienia zakupu powinny być złożone ze względu na obecny stan produkcji ? po to, żeby uniknąć przestojów. System informuje nas o brakach w wymaganych zasobach (surowców,maszyn, pracowników, narzędzi itd.). Uwzględnia także czas dostawy zamówień, więc nie zaskoczy nas konieczność poczekania na towar.