Jakich błędów należy unikać, wdrażając system ERP

    Wiktoria Piwowarczyk, specjalista ds. sprzedaży w firmie ICOMP:
    Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego jest procesem złożonym, który powinien być poprzedzony szczegółową analizą wielu aspektów bieżącej działalności firmy. Obawy, z jakimi spotykają się zarządzający przedsiębiorstwem przy podejmowaniu decyzji o inwestowaniu w system, to przede wszystkim: realny zwrot kosztów z inwestycji, pracochłonność związana z wdrożeniem systemu, a także zmiany, jakie zajdą na każdym szczeblu organizacyjnym zakładu.
    Jako doświadczona firma wdrożeniowa mamy świadomość, jakich błędów należy unikać, aby proces wyboru oprogramowania przebiegł pomyślnie i zakończył się sukcesem. Przede wszystkim trzeba pamiętać, że wdrożenie systemu klasy ERP jest procesem, który wpływa na całość przedsiębiorstwa. Jest to jedna z największych inwestycji, biorąc pod uwagę poniesione koszty, czas wdrożenia oraz stopień jej złożoności. Zwraca się jednak relatywnie szybko, a wykonana prawidłowo otwiera przed firmą nieograniczone możliwości biznesowe. Nie należy traktować zakupu zintegrowanego systemu informatycznego jako decyzji czysto technicznej czy też informatycznej, ponieważ zakup systemu klasy ERP jest inwestycją oraz decyzją biznesową, mającą na celu usprawnienie działania firmy – czego finałem będzie uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Najważniejszy jest etap planowania, ponieważ zakup i wdrożenie ERP to projekt – i tak też należy go traktować, a jedną z faz projektu pozostaje planowanie. Niestety, nieprawidłowości we wstępnej fazie będą się powielały w kolejnych.
    Innym istotnym czynnikiem jest wybór dostawcy. Należy się upewnić, że dostawca, z którym się rozmawia, zna i rozumie specyfikę branży, w której działa dana firma. Systemy klasy ERP charakteryzują się nieliniowością, co oznacza, że wszystkie procesy niekoniecznie pozostaną takie same jak dotychczas. Najkorzystniej będzie, kiedy wybór padnie na producenta, który ma długofalową wizję rozwoju swojego produktu.