Konferencja Przyjazna Robotyka

30 października 2008 w warszawskim hotelu Marriott odbyła się Konferencja Przyjazna Robotyka skierowana do prezesów firm, kadry zarządzającej oraz osób zainteresowanych poprawą wydajności w branży produkcyjnej.

W trakcie konferencji przedstawione zostały możliwości zastosowania robotów przemysłowych oraz korzystne sposoby finansowania robotów na zasadach leasingu operacyjnego. Celem spotkania było przedstawienie zalet wynikających z wykorzystania robotów przemysłowych w sektorze produkcyjnym.

Gościem specjalnym był Masanori Iwase, dyrektor ds. sprzedaży Kawasaki Robotics GmbH.

Zastosowanie robotów przemysłowych w procesie produkcyjnym przynosi przedsiębiorstwu wiele korzyści. Wpływa na zwiększenie wydajności produkcji oraz jakości produkowanych wyrobów przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów produkcji. Roboty sprawdzają się także w przypadku prac niemożliwych do wykonania przez człowieka, jak działanie w środowisku chemicznie niebezpiecznym czy też przenoszenie ciężkich elementów.

Obecnie roboty stają się coraz chętniej wykorzystywane w sektorze MSP. To właśnie dzięki robotom małe i średnie firmy osiągają duży wzrost wydajności, co dla nich często oznacza znaczący wzrost konkurencyjności. Poprawa jakości i redukcja kosztów pozwala im skuteczniej konkurować o dużych klientów i poważne kontrakty.