Komunikacja wbudowana w samodiagnozujące systemy regulacji

Rozwiązywanie z miernikiem w ręce problemów w elektrycznych systemach regulacji obejmujących wielkie obszary bywa niezwykle czasochłonne i, o ile nie traktujemy go jako ćwiczenia gimnastycznego, również bardzo męczące. Dlatego systemy z możliwością samodiognozowania bywają użyteczne.

Jako projektant wielkich obiektów ruchomych, takich jak systemy dla hangarów lotniczych i transporterów poruszających się po otwieranych dachach stadionu, firma Uni-Systems LLC specjalizuje się w systemach regulacji z wbudowaną diagnostyką. Firma używa PLC i zdalnych systemów wejścia/ wyjścia (PLC 90-30 i 90-70 GE Fanuc) oraz zdalnych bloków wejścia/wyjścia Genius i współpracujących z nimi napędów zmiennej częstotliwości (Variable Frequency Drives ? VFD).


Komunikujące się za pośrednictwem magistrali Genius moduły wejścia/wyjścia przesyłają do PLC informacje nie tylko o swoim stanie i pomiarach, ale także o wszelkich błędach ? zdarzeniach wewnętrznych (przepalone punkty wejścia/wyjścia lub błędy wbudowanego oprogramowania) czy zewnętrznych awariach obwodów lub komponentów.

Skąd moduł wejścia może wiedzieć, jaka awaria wystąpiła w podłączonym obwodzie? Zwykle ma niski lub wysoki potencjał i nie wie, czy podłączona najczęściej
otwarta krańcówka (limit switch) jest zwarta, czy po prostu zamknięta. Zamiast działać jak standardowe wejścia dyskretne i rozróżniać sygnał na poziomie wysokim lub niskim, wspomniane moduły wejścia/wyjścia badają cztery poziomy sygnałów. Poniżej 25% obwód jest ?otwarty?, pomiędzy 25% a 50% ?wyłączony?, od 50% do 75% ?włączony?, a powyżej 75% ? zwarty (patrz rysunek).

Tak więc blok wejścia/wyjścia może odróżnić te wartości, ale w jaki sposób dostarcza je obwód? Wszystkie styki, np. krańcówki, wyposaża się w dwa oporniki: jeden podłączony szeregowo i jeden równolegle ze stykiem. Gdy styk jest otwarty, wejście ?zobaczy? oba oporniki połączone szeregowo. Gdy styk jest zamknięty, rozpozna tylko opornik szeregowy. Gdy przewody są zwarte przed przełącznikami/opornikami ? ?zobaczy? zwarcie, a gdy przewody zostaną przecięte ? nie wykryje obwodu. Punkty wyjścia działają w inny sposób, ale zasady nie ulegają zmianie. Moduły mogą wykryć otwarty obwód i warunki przeciążenia/zwarcia.

W urządzeniach półprzewodnikowych, takich jak czujniki zbliżeniowe, oporników zazwyczaj się nie stosuje. Jest to możliwe, ponieważ dwuprzewodowy czujnik wykorzystuje prąd podładowujący, który go zasila. W związku z tym opisane powyżej stany wykrywa sam czujnik zbliżeniowy.

Ponieważ w systemach otwieranych dachów często używa się wtyczek ułatwiających szybką wymianę, może się zdarzyć, że nie zostaną one włożone. Niemniej system diagnostyki dachu przekaże te informacje do PLC.

Zablokowany hamulec zawsze może sprawić problemy. Aby to się nie zdarzało, każdą cewkę hamulca testuje się przy użyciu opisanych metod diagnostycznych, a także wyposaża w przełącznik, który otwiera się wraz z dyskiem hamulca. Pozwala to na bezpieczne przerwanie rozruchu, ponieważ silniki VFD osiągają znaczną częstotliwość, gdy hamulec się nie otwiera. Wykrycie awarii przełącznika jest kluczowe dla działania systemu.

W celu uzyskania dalszych informacji odwiedź stronę www.uni-systems.com.