KOBOLD ? Przepływomierz elektromagnetyczny MID o szerokich możliwościach

Firma KOBOLD przedstawia nowy przepływomierz elektromagnetyczny MID ? do pomiarów przepływu cieczy w dwóch kierunkach.
Przeznaczony jest on do cieczy o przewodności właściwej większej od 5 ?S/cm. Takie parametry, jak: gęstość, lepkość, temperatura, nie mają wpływu na dokładność pomiarów.
Przepływomierze dostępne są z wykładzinami wykonanymi z PP, twardej gumy, PTFE, PFA oraz ETFE. Elektrody wykonywane są z Hastelloy C4, stali nierdzewnej, Hastelloy B2, tantalu, tytanu lub platyny. Tak szeroki zakres dostępnych materiałów pozwala na ich zastosowanie w różnorodnych aplikacjach. Przepływomierz jest przeznaczony dla maksymalnego ciśnienia do 40 barów i temperatury do 120°C (opcjonalnie do 180°C).
Dostępne są wersje kompaktowe, z modułem elektroniki zabudowanym bezpośrednio na czujniku, jak i wersje rozdzielne. W tym przypadku maksymalna odległość przetwornika od czujnika może wynosić 300 m.
Zakres oferowanych średnic wynosi od DN 10 do DN 1 000 mm. Przetwornik wyposażony jest w trzywierszowy wyświetlacz LCD. Można na nim odczytać: przepływ chwilowy, stan liczników w obydwóch kierunkach, licznik całkowity (7 cyfr), bargraf, sygnalizację błędów.
Standardowo przetwornik ma stopień ochrony IP65, opcjonalnie dostępne są wykonania z IP66/67 i IP68. Typowe zastosowania:

  • gospodarka wodno-ściekowa,
  • przemysł chemiczny,
  • ciecze o dużej zawartości zanieczyszczeń stałych,
  • przemysł papierniczy,
  • inne.
www.kobold.pl