Katalogowanie rysunków pętli i identyfikatorów

Jak rafineria wykorzystała Excel do dokumentowania swojej infrastruktury automatyzacji podczas aktualizacji systemu DCS. Kilka prostych narzędzi pozwala utrzymywać porządek działalności podczas realizacji tego zadania. Część 3.
Arkusz kalkulacyjny szablonów: szablony do wykorzystania w arkuszach schematów (Diagrams Worsksheet)
Arkusz kalkulacyjny szablonów zawiera 10 szablonów, które reprezentują typowe pętle przyrządów. Każdy z szablonów ma unikatową nazwę, tak aby można go było łatwo wyszukać za pomocą hiperłączy lub w polu nazw na pasku narzędzi. Szablony kopiuje się i wkleja w żądanym miejscu arkusza schematów, gdzie mogą być odpowiednio dostosowane i uzupełnione o wymagane dane potrzebne do wydruku pętli.
Czasami, aby w pełni odzwierciedlać pracę pętli, szablon wymaga zmian. Pomaga w tym biblioteka symboli, z której metodą kopiuj-wklej można pobierać elementy.
Arkusze rysunków: arkusz kalkulacyjny szablonów skrzynki przyłączeniowej przyrządów, modułów I/O oraz skrzynek TI MUX (multipleksera)
Trzy szablony zawierają przygotowane do druku rysunki: polowych skrzynek przyłączeniowych, zacisków I/O systemu DCS oraz skrzynek TI MUX. Każdy z arkuszy zawiera listę hiperłączy do identyfikatorów polowych, które mogą być łatwo skopiowane i wklejone do arkusza rysunków. Funkcje wyszukujące programu Excel są automatycznie wywoływane w celu przypisania rysunkom odpowiednich pól danych. Ta prosta idea pozwala na wielokrotne używanie raz wprowadzonych danych.
Przykłady drukowanych rysunków. Zysk dla użytkownika końcowego
Aplikacje Excel Tag Assignment i Loop Diagram w połączeniu z odpowiednią metodą kablowania oferują dużym zakładom przemysłowym proste, niezawodne i ekonomiczne rozwiązanie do projektowania oraz tworzenia nowego lub modernizowanego systemu sterowania.
Koncepcja kablowania jest prosta:

  • Sygnały umieszczone po jednej stronie kabla muszą być pobrane na jego drugim końcu.
  • Informacja o kablu i numerze przewodów jest wystarczająca do identyfikacji odpowiednich zacisków.
  • Instalacja jest łatwa. Przewody bezpośrednie są ułożone zgodnie z numeracją poszczególnych par. Dzięki temu rysunki nie są wymagane, a elektrycy nie muszą rozwiązywać głównych wiązek.
  • Uszkodzone kable łatwo wymienić. Po prostu przeciągnij nowy kabel, a odpowiednie pary przewodów umieść zgodnie z kolejnością ich oznaczeń.
  • Przyrządy polowe, zarówno analogowe, jak i cyfrowe, mogą być podłączone do najbliższej skrzynki przyłączeniowej.

Dokumentacja jest spójna i prosta:

  • Dane mogą być wprowadzane w dowolnej kolejności. Dopiero później są sortowane.
  • Identyfikatory są przypisane do rysunków, a następnie sprawdzane, również pod kątem duplikatów.
  • Dane są wprowadzane raz, ale wykorzystywane wielokrotnie.
  • Dokładne rysunki powstają na podstawie standardowych szablonów.

Dzięki wykorzystaniu takich narzędzi inżynierskich personel przedsiębiorstwa może szybko tworzyć, oglądać i drukować graficzny schemat systemu sterowania z perspektywy różnych danych. Może on oglądać pętle sterowania, włącznie ze schematem okablowania, urządzeniami, identyfikatorami, skrzynkami przyłączeniowymi i modułami I/O. Narzędzie pozwala także na szybsze tworzenie dokładniejszych schematów systemu sterowania w programie AutoCAD.
Frontier Refining Company udało się, dzięki tej prostej w obsłudze aplikacji, zredukować czas opracowania i wysiłek niezbędny do migracji do nowego systemu sterowania. Na przykładzie fabryki z El Dorado widać, że odpowiednia instalacja, oznaczanie i nadawanie identyfikatorów mogą znacznie uprościć dokumentację i ułatwić tym samym zrozumienie procesów zachodzących w zakładzie.
Artykuł pod redakcją mgr. inż. Łukasza Urbańskiego, doktoranta w Katedrze Automatyki Przemysłowej i Robotyki Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
CE