Jetter – Nowy sterownik wysokiego poziomu

Firma Jetter poszerza serię sterowników JetWeb o nowe urządzenie JetControl 940MC.
Kontroler JetControl 940MC będzie wprowadzony na rynek podczas targów SPS/IPC/DRIVES w Norymberdze. Urządzenie to zostało opracowane z myślą o aplikacjach obejmujących dużą liczbę systemów ruchomych o krótkich cyklach i dużej dynamice. Są to np. aplikacje wykorzystujące kontrolę drogi i interpolację, a także takie funkcje technologiczne, jak zamykanie butelek nakrętkami, tryb pracy napędów „electronic gearing” (przekładnia elektroniczna), funkcje nawijania uzwojeń itp.
W porównaniu z dostępnymi do tej pory sterownikami z serii JetControl, sterownik JetControl 940MC może być rozszerzany o jeszcze większą liczbę modułów peryferyjnych i modułów dodatkowych osi. JetControl 940MC jest programowany za pomocą języka wysokiego poziomu JetSym STX, który wspiera wielozadaniowość. To wyróżnia je wśród klasycznych sterowników PLC. Dla sterownika JetControl 940MC dostępne są ponadto różne interfejsy (Ethernet, CAN, szeregowy, USB). Jako sieć komunikacyjna stosowany jest standard Ethernet TCP/IP. W ten sposób można przy pracy z tymi układami korzystać z usług sieciowych, takich jak HTTP, FTP czy usługi e-mail, znanych użytkownikom korzystającym z sieci JetWeb. www.compart.zajdel.pl