Jakie tempo instalacji inteligentnych liczników?

    Możliwe, że harmonogram instalacji inteligentnych liczników będzie w pierwszych latach ograniczony do relatywnie niewielkiej liczby odbiorców, a obowiązki instalacyjne dystrybutorów energii wzrosną znacznie po 2016 roku.

    Projekt nowego prawa energetycznego upoważnia Ministra Gospodarki do określenia m.in. harmonogramu instalacji inteligentnych liczników w drodze rozporządzenia. Prace nad tym rozporządzeniem trwają. Na konferencji „Operator Informacji Pomiarowych – nowe narzędzie na rynku energii" Marek Kulesa, dyrektor Biura Towarzystwa Obrotu Energią przedstawił jaki planowany jest harmonogram instalacji inteligentnych liczników w wersji projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki z 19 października 2012 roku.

    Okazuje się, że rozważane jest nałożenie na dystrybutorów energii elektrycznej stopniowo rosnących obowiązków instalacji inteligentnych liczników, u odbiorców zaliczonych do V grupy przyłączeniowej, która obejmuje głównie gospodarstwa domowe. Zgodnie z przywołanym projektem do końca 2014 roku w inteligentne liczniki miałoby zostać wyposażonych nie mniej niż 5 proc. odbiorców, do końca 2015 roku nie mniej 10 proc., a do końca 2016 roku nie mniej niż 20 proc.

    Po początkowo relatywnie łagodnym okresie obowiązku instalacji inteligentnych liczników oczekiwania władz mogą wzrosnąć. Wspomniany projekt rozporządzenia, który nie został upubliczniony, przewiduje, że do końca 2017 roku już nie mniej niż 40 proc. odbiorców z V grupy przyłączeniowej miałoby mieć inteligentne liczniki, do końca 2018 roku nie mniej niż 60 proc., do końca grudnia 2019 nie mniej niż 80 proc., a do końca 2020 roku – 100 proc. liczby liczników inteligentnych w ogólnej liczbie zainstalowanych liczników dla V grupy przyłączeniowej.