Jak wybrać integratora systemów automatyki

Jak znaleźć najlepszego integratora systemów dla naszego zakładu?

Integrator systemów może pomóc użytkownikom końcowym w uzyskaniu najlepszego rozwiązania nowego, zoptymalizowanego systemu automatyki.

Obecnie wiele firm produkcyjnych wdraża w swoich zakładach nowe technologie, takie jak: Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT), chmura obliczeniowa, przetwarzanie danych na krawędzi sieci, wirtualna rzeczywistość oraz inne. Ma to na celu transformację cyfrową operacji wykonywanych w tych zakładach. Niektórzy producenci dokonują migracji swoich starszych systemów automatyki, natomiast inni zamierzają zainstalować bardziej inteligentne systemy utrzymania ruchu w celu ulepszenia operacji i redukcji przestojów. Niezależnie od wielkości zakładu projekt modernizacji czy migracji może być złożony, a ryzyka z nim związane wysokie.

Wybranie najlepszej metody uzyskania nowego rozwiązania automatyki często wymaga dodatkowych zasobów w postaci wyspecjalizowanej firmy zewnętrznej – integratora systemów (SI, systems integrator) lub producenta/dostawcy systemów automatyki. Najlepszy wybór zależy od tego, kto potrafi sprostać specyficznym wymaganiom dla danego zakładu przemysłowego.

Ponieważ na rynku działa wiele firm będących integratorami systemów – od małych i niezależnych do spółek lub firm będących częścią dużych korporacji z branży generalnego wykonawstwa (EPC, engineering, procurement and construction) – dana firma produkcyjna ma trudne zadanie z wyborem tej właściwej, która potrafi sprostać wymaganiom zakładu i projektu. Ponadto dostawcy niektórych rozproszonych systemów sterowania (DCS) oraz programowalnych sterowników logicznych (PLC) oferują usługi inżynierskie dla swoich określonych produktów.

Wszyscy integratorzy systemów mają swoje silne i słabe strony. Część z nich może posiadać rozległą wiedzę na temat swojego specyficznego sprzętu, natomiast ograniczoną lub żadną na temat pozostałych urządzeń. Inni mogą dostarczyć rozwiązanie uniwersalne (one-stop shop), jednak mogą nie posiadać wiedzy fachowej i doświadczenia w automatyce, ponieważ integracja systemów to tylko niewielka część działalności ich firm.

Jaki wybór będzie najlepszy? Warto wynająć taką firmę partnerską z branży automatyki, która już ma praktyczne doświadczenie w niezależnych od platformy systemach sterowania procesami, zdobyte dzięki pracy w szerokim zakresie procesów produkcyjnych oraz technologii automatyki. Doświadczenie i wiedza fachowa najprawdopodobniej przyniosą efekty w postaci skutecznie wdrożonego projektu. Na początek firma produkcyjna powinna przeanalizować podaną tu listę kontrolną oraz kilka innych aspektów i tematów, wartych dalszego zbadania, co pomoże w wyborze integratora systemów.

Należy odpowiedzieć na pytania oraz postępować według wskazówek, pogrupowanych według następujących tematów:

Znajomość branży i rynku przez integratora systemów

 • Czy integrator systemów ma doświadczenie na wielu przemysłowych rynkach pionowych?
  • Zaletą posiadania partnera z doświadczeniem w wielu gałęziach przemysłu jest to, że taki specjalista może podzielić się wiedzą na temat rozwiązań, najlepszych praktyk oraz wiedzą inżynierską z integracji systemów.
 • Czy integrator systemów ma doświadczenie i zna branżę, w której działa dana firma produkcyjna?
  • Posiadanie specyficznego dla danej branży doświadczenia jest ważne dla określenia zarówno potencjalnego zwrotu z inwestycji (ROI), jak i potencjalnych korzyści w kontekście konkurowania na rynku.
 • Czy integrator systemów jest otwarty na kulturę firmy produkcyjnej i czy rozumie jej potrzeby biznesowe?
 • Jeśli współpraca z integratorem systemów została już nawiązana i znajduje się we wczesnym stadium, czy integrator słucha opinii osób z firmy produkcyjnej zaangażowanych w projekt? Czy narzuca im swoje zdanie? Czy pracownicy firmy będącej integratorem systemów współpracują z personelem firmy produkcyjnej, czy tylko robią swoje i przedstawiają klientowi coś, co wymaga wprowadzenia zmian – być może częstych? Nie jest to pozytywne.

Możliwości zarządzania programem/projektem

 • Należy zlokalizować biuro projektów (project management office, PMO).
 • Upewnić się, że kierownicy projektu posiadają certyfikaty potwierdzające kompetencje w zarządzaniu projektami (project management professional, PMP).
 • Oczekiwać solidnej i sprawdzonej metodologii w realizacji oraz kontroli jakości projektu.
 • Czy opracowano dobrze udokumentowany program jakości?
 • Czy opracowano dobrze udokumentowany program procesów audytów?
 • Czy integrator systemów może przedstawić podstawową historię zapisów?
 • Czy integrator systemów może pokazać próbki szablonów?

Możliwości planowania i wyznaczania budżetu

 • Czy integrator systemów ma doświadczenie w opracowywaniu przypadków biznesowych, aby posunąć do przodu migrację lub projekt? Jeśli tak, to jest to zaleta tej firmy.
 • Czy integrator systemów może pomóc w opracowaniu uzasadnienia projektu, aby uzyskać fundusze na ten projekt?
 • Czy integrator systemów ma wsparcie, doświadczenie i narzędzia do planowania kapitałowego oraz uzyskiwania funduszy na projekty?
 • Czy integrator systemów może udokumentować doświadczenie w tych praktykach?
 • Czy integrator systemów może potwierdzić że posiada solidne narzędzia do szacowania kosztów, aby projekt zmieścił się w budżecie?
 • Czy integrator systemów dostarczy szczegółowe dane wymagane do uzyskania zaufania w jego wiodącą pozycję w branży oraz czy dostarczy je w formacie natywnym, tak aby nie „odkrywać na nowo Ameryki”?

Zarządzanie projektami „pod klucz”

Do uzyskania rozwiązania zarządzania, będącego w pełni „pod klucz”, wymagane są następujące elementy:

 • Podejście inżynierskie stosowane do kontroli wydatków projektu i dokładnego planowania projektu przed złożeniem oferty (front-end engineering, FEED).
 • Zarządzanie projektowaniem. 
 • Zarządzanie integracją.
 • Zarządzanie wdrożeniem.
 • Zarządzanie usługami obiektowymi i/lub instalacyjnymi.
 • Zarządzanie komunikacją.
 • Optymalizacja i zaawansowane sterowanie procesami.
 • Oferowanie specjalistycznych szkoleń dla użytkowników nowego systemu – w zakładzie klienta i poza zakładem.
 • Utrzymywanie usług.
 • Dostępność personelu potrzebnego do realizacji projektu.

Główny wykonawca systemu automatyki (main automation contractor, MAC)

Jest nim dostawca systemów automatyki posiadający odpowiednie i sprawdzone możliwości, doświadczenie i usługi – jedna firma do obsługi wszystkich wymagań związanych z automatyką. Mamy więc tylko jeden punkt kontraktu, zamiast wielu punktów komunikacji pomiędzy firmami. Nie ma konieczności wynajmowania osobnych firm do zajmowania się wszystkimi potrzebami automatyki. Pełna lista możliwości automatyki obejmuje takie pozycje, jak:

Rozwiązania automatyki

 • Automatyka procesu.
 • Projekt systemu sterowania.
 • Integracja systemu sterowania.
 • Migracja systemu sterowania.
 • Zachowanie zgodności z obowiązującymi przepisami i normami.
 • Centra danych.
 • Automatyka budynkowa.
 • Wirtualizacja.
 • Projekt interfejsów operatorskich (HMI) obejmujący zaawansowane urządzenia graficzne.
 • Zaawansowane sterowanie procesem (APC).
 • Usługi realizowane na miejscu.
 • Usługi techników i kalibracja.
 • Wsparcie w przypadku awarii i zmian.
 • Usługi instalacyjne.
 • Zarządzanie uruchomieniem oraz pracami instalacyjnymi.
 • Realizacja projektów na dużą skalę.

Integracja przedsiębiorstwa

 • Konsultacje techniczne dla pracowników operacyjnych.
 • Integracja systemu planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP).
 • Inteligentna produkcja/IIoT.
 • Zarządzanie zasobami.
 • Analityka wydajności.
 • Realizacja produkcji.
 • Zarządzanie procesami pracy.

Strategiczne rozwiązania produkcyjne

 • Zwiększanie wydajności produkcji.
 • Cyberbezpieczeństwo przemysłowe.
 • Efektywność energetyczna.
 • Strategia automatyki.
 • Ochrona przed łukiem elektrycznym.

Utrzymywanie usług

 • Kontrakty na konserwację i wsparcie.
 • Usługi na miejscu.
 • Nieprzerwane zdalne wsparcie i monitoring.

Mechanizm uzyskiwania opinii zadowolonych klientów

 • Czy integrator systemów może udostępnić narzędzie oceny lojalności swoich klientów (Net Promoter Score, NPS), jeśli takowe posiada? Więcej informacji na stronie internetowej https://www.retently.com/blog/good-net-promoter-score/
 • Należy zażądać referencji.
 • Należy poprosić o praktyczne przykłady wykonanych przez tę firmę integracji systemów i sprawdzić, czy:
  • mają zastosowanie do platformy automatyki w naszym zakładzie produkcyjnym;
  • mają zastosowanie w naszej gałęzi przemysłu.

Sprawdzenie, czy integrator systemów nie obiecuje za dużo

 • Należy znaleźć zaufanego, uczciwego partnera kierującego się silnymi zasadami i etyką zawodową. Trudno będzie znaleźć zastępstwo dla integratora systemów, który posiada takie cechy.
 • Należy porównać ceny z otrzymanymi obietnicami.
 • Należy być świadomym, że najtańszy nie zawsze oznacza o najniższej cenie. Jeśli nie masz czasu, by to zrobić raz, z pewnością nie będziesz miał czasu, aby to zrobić dwa razy (autor nieznany).
 • Należy wystrzegać się kiepskiego projektowania, w którym na planowanie poświęcono niewystarczającą ilość czasu. To może być dwa razy droższe niż dobry plan początkowy, rozwiązanie czy projektowanie.
 • Należy poszukać firmy, której pracownicy mają różne stopnie wiedzy fachowej i doświadczenia. Żadna firma nie może sobie pozwolić na przydzielenie wszystkich swoich najlepszych fachowców do jednego projektu. Poza tym, kto chciałby im płacić wysokie wynagrodzenia? Jest wielu młodych, utalentowanych ludzi, którzy przy prawidłowym nadzorze będą pracowali lepiej, niż się tego od nich oczekuje.
 • Należy poszukać uczciwej firmy, o wysokiej pozycji wśród konkurencji.

Znajomość standardów i norm

 • Dobry integrator systemów rozumie, że działanie zgodne z najlepszymi praktykami oraz zachowanie zgodności z obowiązującymi normami i przepisami odnośnie do każdego sprzętu pomoże ograniczyć ryzyko i utrzymać zgodność firmy produkcyjnej z normami i przepisami.

Zasoby do migracji kodu

 • Czy integrator systemów posiada narzędzia i metody przyśpieszające, które automatycznie przechwytują i „przepisują” kod (dane?) w nowym systemie? Żadne narzędzie nie jest perfekcyjne, dobre potrafi jednak zaoszczędzić nawet do 50% czasu migracji kodu.

Zakres i szczegóły techniczne portfolio integratora 

Dobry integrator systemów:

 • oferuje szeroką wiedzę fachową i doświadczenie odnośnie do większości systemów sterowania procesami;
 • umożliwia dostęp do najnowszej technologii;
 • oferuje ciągłe szkolenia i wsparcie dla organizacji, które zwiększają uniwersalność zasobów we wszystkich systemach sterowania, oraz pozostaje na bieżąco z nowymi technologiami;
 • zatrudnia uniwersalnych pracowników – w przypadku braku jednego specjalisty natychmiast zastępuje go inny (bench strength). Innymi słowy: czy w firmie integratorem systemów jest tylko jedna osoba, która może pomóc, czy jest ich kilka i mogą one zastąpić kolegę, gdy jest on zajęty;
 • spełnia wszystkie wymagania systemu sterowania, niezależnie od typu tego systemu. Pojedynczy dostawca, który ma dogłębną wiedzę na temat wielu systemów DCS, sterowników PLC oraz protokołów komunikacyjnych, może sprawić, że wszystko zacznie ze sobą współpracować. To eliminuje ryzyko sytuacji, że integrator oświadczy, że nie zajmuje się tą częścią systemu sterowania;
 • jest skoncentrowany na zmniejszaniu zagrożeń dla cyberbezpieczeństwa.

Udokumentowane doświadczenie, rozwiązywanie problemów nie tylko technicznych

 • Każdy konsultant ma specyficzne zalety i w razie konieczności może uczynić bardzo wiele, aby pomóc.
 • Należy upewnić się, że integrator systemów potrafi wyjść poza sprawy techniczne i pomóc w opracowaniu dobrych praktyk zarządzania procesami biznesowymi w przyszłości.
 • Należy znaleźć kogoś, kto jest skoncentrowany na strategii i rozwiązaniu, aby pomógł w realizacji celów biznesowych.

Stabilność i kondycja finansowa integratora systemów

 • Czy firma, której zaufaliśmy, nie jest zbyt mała i czy może nagle zniknąć, jeśli właściciel wygra na loterii albo zacznie mieć problemy finansowe? Jeśli tak, to co wtedy?
 • Czy integrator systemów posiada wiele lokalizacji z pewną liczbą fachowców w różnych miejscach, których można wezwać w razie potrzeby?

Przedstawiona lista kontrolna będzie wymagała dalszej analizy i wprowadzania informacji od kluczowych osób zaangażowanych w projekt, aby zapewnić, że firma dokonała właściwego wyboru integratora systemów i z sukcesem przeprowadzi modernizację systemu. 

Należy przeanalizować i zrozumieć najważniejsze dla firmy pozycje na tej liście, jednak nie należy ignorować pozostałych. Warto poświęcić czas na zbadanie każdej z nich. Każda z tych pozycji może pokazać swoje złe oblicze podczas projektu modernizacji czy migracji systemu sterowania. A uczucie opisane słowami: „Gdybym tylko o tym wiedział” jest okropne i powoduje bezsenne noce. Trzeba przemyśleć ryzyko związane z każdą pozycją na liście i zastanowić się, czy wszystkie osoby zaangażowane w projekt są gotowe na najgorszy przypadek.

Na pewno znajdzie się integrator systemów, który spełnia warunki podane na liście oraz wymagania firmy przemysłowej. Taki zaufany partner potrafi zrozumieć wszystkie potrzeby klienta po przeprowadzeniu jednej rozmowy telefonicznej. Znalezienie dysponującego odpowiednią wiedzą integratora systemów, który pomoże poprowadzić firmę produkcyjną do sukcesu w przyszłości, jest warte poświęcenia czasu i wysiłku.


Lynn Njaa, starszy konsultant w firmie MAVERICK Technologies, członek Stowarzyszenia Integratorów Systemów Sterowania ( Control System Integrators Association (CSIA) oraz partner CFE Media ds. treści.